A picture

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 3
DNES: 105
TÝŽDEŇ: 493
CELKOM: 153774

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

Späť

Výrub - Andrea Balogh

Informácie o správnych konaniach v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (v tabuľke uvádzaný ako „zákon“),

 

 ktorý bol novelizovaný zákonom č.408/2011 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

 

Správny orgán, odbor

Obec Zemianska Olča

 

Číslo spisu

 

96/2016/5

Dátum podania

 

18.01.2016

Žiadateľ, adresa

 

Andrea Balogh, č.d. 163, 946 16 Holiare,

 

Predmet konania

 

 

 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny:

1 ks – smrek – obvod kmeňa 72 cm,

vo výške 130 cm nad zemou

Popis konania v zmysle platnej

legislatívy

 

 

správne konanie v zmysle § 47 zákona č. 543/2002 Z. z. v platnom znení

Dotknuté územie a katastrálne územie

 

v zastavanom území obce – prac. č. 187/1, zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Zemianska Olča,

 

Dôvod podania

 

 

Strom je vyschnutý, vyrastený do výšky cca 9-10 m a nachádza sa pri vchode do budovy škôlky cca 2-3 m. Ohrozuje budovu, ako aj zdravie detí.

 

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v zmysle § 82 ods. 3 zákona

 

 do 25.01.2016 vrátane – t. j. 5 pracovných dní od zverejnenia informácie

 

 

Zverejnené dňa:  19.01.2016

 

Vyvesené: 19. 1. 2016

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správce Webu

Späť