A picture

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 4
DNES: 106
TÝŽDEŇ: 494
CELKOM: 153775

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

Späť

Výrub - Karol Szalai

Informácie o správnych konaniach v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (v tabuľke uvádzaný ako „zákon“),

 

 ktorý bol novelizovaný zákonom č.408/2011 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

 

Správny orgán, odbor

Obec Zemianska Olča

 

Číslo spisu

 

314/2016/15

Dátum podania

 

03.03.2016

Žiadateľ, adresa

 

Karol Szalai, Lipová 371/53, 946 14 Zemianska Olča,

 

Predmet konania

 

 

 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín:

1 ks – slivka – obvod kmeňa 38 cm,

1 ks – čerešňa – obvod kmeňa 41 cm

vo výške 130 cm nad zemou

Popis konania v zmysle platnej

legislatívy

 

 

správne konanie v zmysle § 47 zákona č. 543/2002 Z. z. v platnom znení

Dotknuté územie a katastrálne územie

 

v zastavanom území obce – prac. č. 627, zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Zemianska Olča,

 

Dôvod podania

 

 

Z dôvodu zachovania čistoty v okolí odstránime choré dreviny. Na týchto miestach budú okrasné dreviny.

 

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v zmysle § 82 ods. 3 zákona

 

 do 10.03.2016 vrátane – t. j. 5 pracovných dní od zverejnenia informácie

 

 

Zverejnené dňa:  03.03.2016

 

Vyvesené: 3. 3. 2016

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správce Webu

Späť