A picture

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 3
DNES: 111
TÝŽDEŇ: 537
CELKOM: 176020

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

Späť

Zápisnica 11

Zápisnica

z 11.  zasadnutia komisie finančnej, rozpočtovej, legislatívnej a správy majetku

konaného dňa 20.09.2016

 

 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny.

 

                                              

Zapisovateľka : Flóra Szalaiová

 

 

Program zasadnutia:

 

1.      Otvorenie

2.      Schválenie návrhu úpravy rozpočtu

 

1. Otvorenie

 

11.zasadnutie komisie otvorila a viedla Marianna Lajos, predsedkyňa komisie. Privítala prítomných a prečítala program zasadnutia.

 

 

 

2. Plat starostu obce 

 

Marianna Lajos, predsedkyňa komisie na základe rozpísaného návrhu úpravy rozpočtu (viď príloha) navrhla návrh schváliť.

Hlasovanie:    za  4 členov  ( Marianna Lajos, Zsolt Bagin, Zuzana Borsányiová, Ing. Zuzana Győriová)

                         proti  0 členov

                        zdržal sa  0 členov

3. Záver

 

Nakoľko všetky body programu boli prerokované, Marianna Lajos,  predsedkyňa komisie ukončila 11. zasadnutie komisie finančnej, rozpočtovej, legislatívnej a správy majetku a poďakovala  prítomným za účasť.  

 

 

 

V Zemianskej Olči, 21.09.2016       

 

 

 

 

 

                                                                                                          Marianna Lajos

                                                                                                          predseda komisie

 

 

Zapisovatelka : Flóra Szalaiová

      ……………………………

 

 

 

 

 

 

Vyvesené: 21. 9. 2016

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správce Webu

Späť