A picture

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 2
DNES: 111
TÝŽDEŇ: 537
CELKOM: 176020

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

Obsah

Späť

Zápisnica 9

Zápisnica

z 9.  zasadnutia komisie finančnej, rozpočtovej, legislatívnej a správy majetku

konaného dňa 15.04.2016

 

 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny.

 

                                              

Zapisovateľka : Flóra Szalaiová

 

 

Program zasadnutia:

 

1.      Otvorenie

2.      Návrh rozpočtu

3.      Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy – Peter Jankó

4.      Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy – Knapp Trade

5.      Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy – Anikó Godeková

6.      Žiadosť o poskytnutie miestnosti - FITTNES

 

 

1. Otvorenie

 

9.zasadnutie komisie otvorila a viedla Marianna Lajos, predsedkyňa komisie. Privítala prítomných a prečítala program zasadnutia.

 

 

 

2. Návrh rozpočtu

 

Pripomienky:

Marianna Lajos, predsedkyňa komisie predložila návrh rozpočtu, z dôvodu pridelenia dotácie pre DHZ Zemianska Olča v sume 2500 € a to:

 

položku  637004 Všeobecné služby znížiť o 1500 €

položku 637005 Špeciálne služby znížiť o 1000 €

 

a položku 642001 Občianskemu združeniu, nadácií zvýšiť o 2500 €.

 

 

Hlasovanie:    za  4 členov  ( Marianna Lajos, Ildikó Kovácsová, Zuzana Borsányiová, Ing. Zuzana Győriová)

                         proti  0 členov

                        zdržal sa  0 členov

 

3.Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy – Peter Jankó

 

Pripomienky:

Marianna Lajos predsedkyňa komisie navrhla schváliť žiadosť Petra Jankó – SILK a to do 31.12.2018

 

 Hlasovanie:   za  4 členov  ( Marianna Lajos, Ildikó Kovácsová, Zuzana Borsányiová, Ing. Zuzana Győriová)

                         proti  0 členov

                        zdržal sa  0 členov

 

Záver: finančná komisia navrhuje žiadosť schváliť a zmluvu predĺžiť do 31.12.2018

 

 

 

 

4. Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy – Knapp Trade

 

Pripomienky:

Marianna Lajos, predsedkyňa komisie navrhla žiadosť schváliť a nájomnú zmluvu predĺžiť do 31.12.2018

 

 Hlasovanie:   za  4 členov  ( Marianna Lajos, Ildikó Kovácsová, Zuzana Borsányiová, Ing. Zuzana Győriová)

                         proti  0 členov

                        zdržal sa  0 členov

 

Záver: finančná komisia navrhuje žiadosť schváliť a zmluvu predĺžiť do 31.12.2018

 

 

 

5. Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy – Anikó Godeková

 

Pripomienky:

Marianna Lajos, predsedkyňa komisie navrhla žiadosť schváliť a nájomnú zmluvu predĺžiť do 31.12.2018.

 

 Hlasovanie:   za  4 členov  ( Marianna Lajos, Ildikó Kovácsová, Zuzana Borsányiová, Ing. Zuzana Győriová)

                         proti  0 členov

                        zdržal sa  0 členov

 

Záver: finančná komisia navrhuje žiadosť schváliť a zmluvu predĺžiť do 31.12.2018

 

 

 

 

 

 

6. Žiadosť o pridelenie miestnosti - FITTNES

 

Pripomienky:

Marianna Lajos, predsedkyňa komisie navrhla žiadosť schváliť a prideliť miestnosť v budove miestného zdravotného strediska bezplatne a to na jeden rok.

 

 Hlasovanie:   za  4 členov  ( Marianna Lajos, Ildikó Kovácsová, Zuzana Borsányiová, Ing. Zuzana Győriová)

                         proti  0 členov

                        zdržal sa  0 členov

 

Záver: finančná komisia navrhuje žiadosť schváliť a prideliť miestnosť v budove miestneho zdravotného strediska bezplatne a to na jeden rok.

 

 

 

6. Záver

 

Nakoľko všetky body programu boli prerokované, Marianna Lajos,  predsedkyňa komisie ukončila 9. zasadnutie komisie finančnej, rozpočtovej, legislatívnej a správy majetku a poďakovala  prítomným za účasť.  

 

 

 

V Zemianskej Olči, 18.04.2016       

 

 

 

 

                                                                                                          Marianna Lajos

                                                                                                         predseda komisie

 

 

Zapisovatelka : Flóra Szalaiová

      ……………………………

 

 

Vyvesené: 18. 4. 2016

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správce Webu

Späť