Menu
Zemianska Olča
Obec Zemianska Olča
Zemianska Olča
Obec Zemianska Olča

S čím Vám
môžeme pomôcť

rozšírené vyhľadávanie

ZEMIANSKA OLČA je väčšia obec s 2 300 obyvateľmi, ležiaca v juhovýchodnom cípe Žitnoostrovskej roviny neďaleko Dunaja, medzi Komárnom a Dunajskou Stredou. Leží v nadmorskej výške 113 m..
Zobraziť viac o obci →

Oznámenia - správy

Zobrazené 331-360 z 388

Értesítés - Oznam

Dátum: 11. 8. 2020

A helyi posta vezetőnője értesíti községünk lakoságát, hogy ma augusztus 11-én a posta csak 12:00 óráig tart nyitva.
----------------------------------------------
Vedúca miestnej pošty oznamuje obyvateľom obce, že pošta bude dnes 11. augusta otvorená len do 12:00 hodiny.

#

Gyászjelentés - Smútočný oznam

Dátum: 10. 8. 2020

Mély megrendüléssel tudatjuk községünk lakosságával, hogy 2020. augusztus 8-án,
78 éves korában, örökre távozott az élők sorából Ódor Béla polgártársunk.
Az elhunyt búcsúztatása 2020. augusztus 12-én, szerdán, 16:00 órakor lesz az öreg katolikus temetőben.

--------------------------------------------------------

So zármutkom oznamujeme obyvateľom obce, že dňa 8. augusta 2020, vo veku 78 rokov zomrel náš spoluobčan Vojtech Ódor.
Posledná rozlúčka so zosnulým bude dňa 12. augusta 2020, v stredu, o 16:00 hodine v rímskokatolíckom cintoríne.

Oznam o výluke

Dátum: 6. 8. 2020

Výluka žel. dopravy medzi Zlatná na Ostrove-Veľký Meder

Értesítés - Oznam

Dátum: 31. 7. 2020

Dorozlai Erzsébet értesíti a lakosságot, hogy 2020. augusztus 8-án, szombaton kirándulást szervez a Balaton partján lévő Zamárdiba. A kirándulás ára: 13 € / fő. Jelentkezni a Böbe Shopban lehet Dorozlai Anitánál.
---------------------------------------------------
Alžbeta Dorozlaiová oznamuje obyvateľom obce, že dňa 8. augusta 2020, v sobotu organizuje výlet do Maďarska na Balaton. Cena: 13 € / osoba. Prihlásiť sa môžete v obchode Böbe Shop u Anity Dorozlaiovej.

Értesítés / Oznam

Dátum: 31. 7. 2020

MUDr. Kurucz Ján, nőgyógyász, értesíti a község lakosságát, hogy 2020. augusztus 4-től 2020 augusztus 11-ig nem rendel. Helyettesíti: 2020. augusztus 4-től 2020. augusztus 10-ig MUDr. Jádyová Gútán és 2020. augusztus 11-én MUDr. Bašternáková Ógyallán.
------------------------------------------------------
MUDr. Ján Kurucz, gynekológ, oznamuje obyvateľom obce, že od 04. augusta 2020 do 11. augusta 2020 neordinuje. Zastupuje: od 04. augusta 2020 do 10. augusta 2020 MUDr. Jádyová v Kolárove a dňa 11. augusta 2020 MUDr. Bašternáková v Hurbanove.

Gyászjelentés - Smútočný oznam 1

Gyászjelentés - Smútočný oznam

Dátum: 20. 7. 2020

Mély megrendüléssel tudatjuk községünk lakosságával, hogy 2020. július 15-én,
62 éves korában, örökre távozott az élők sorából Tóth János volt nemesócsai lakos.
Az elhunyt búcsúztatása 2020. augusztus 15-én, szombaton, 16:00 órakor lesz az öreg katolikus temetőben.

--------------------------------------------------------

So zármutkom oznamujeme obyvateľom obce, že dňa 15. júla 2020, vo veku 62 rokov zomrel náš bývalý spoluobčan Ján Tóth.
Posledná rozlúčka so zosnulým bude dňa 15. augusta 2020, v sobotu, o 16:00 hodine v rímskokatolíckom cintoríne.

#

Gyászjelentés - Smútočný oznam

Dátum: 13. 7. 2020

Mély megrendüléssel tudatjuk községünk lakosságával, hogy
87 éves korában, örökre távozott az élők sorából Kvasz László.
Az elhunyt búcsúztatása 2020. július 16-án, csütörtökön, 16:00 órakor lesz az öreg református temetőben.

--------------------------------------------------------

So zármutkom oznamujeme obyvateľom obce, že vo veku 87 rokov zomrel László Kvasz.
Posledná rozlúčka so zosnulým bude dňa 16. júla 2020, vo štvrtok, o 16:00 hodine v starom cintoríne.

Értesítés / Oznam

Dátum: 8. 7. 2020

MUDr. Princzkel Mária, körzeti orvos, értesíti a község lakosságát, hogy 2020. július 13-tól 2020. július 19-ig nem rendel. Helyettesíti: MUDr. František Bulajcsík Csicsón és MUDr. Soňa Abrhanová Lakszakállason.
------------------------------------------------------
MUDr. Mária Princzkelová, obvodná lekárka, oznamuje obyvateľom obce, že od 13. júla 2020 do 19. júla 2020 nebude ordinovať. Zastupuje: MUDr. František Bulajcsík v Číčove a MUDr. Soňa Abrhanová v Sokolciach.

Értesítés - Oznam

Dátum: 8. 7. 2020

A nyugat-szlovákiai energetikai vállalat értesíti a lakosságot, hogy július 13-tól július 17-ig a villanyórák leolvasását végzik községünkben. Minden háztartást csak egyszer keres fel a leolvasást végző személy, ezért aki nem tartózkodik otthon, a villanyóra állását helyezze látható helyre.

--------------------------

Západoslovenská distribučná oznamuje občanom, že v dňoch od 13. júla do 17. júla sa uskutoční ročný odpočet elektromerov. Je dôležité aby zákazník pri neprítomnosti vypísal stav elektromera na schránku alebo viditeľné miesto nakoľko odpočtárka navštívi miesto len 1x.

Értesítés / Oznam

Dátum: 8. 7. 2020

MUDr. Vansová Milada, gyermekorvos, értesíti a község lakosságát, hogy 2020. július 13-tól 2020. július 24-ig nem rendel. Helyettesítés: MUDr. Szerdová Csicsón. Rendelési idő: hétfő és péntek 13:00 – 15:30, kedd és csütörtök 08:00 – 12:00, szerda Csilizradványon.
Kérik a szülőket, hogy legyenek szívesek előre időpontot egyeztetni a következő telefonszámon: 0917 785 704.
------------------------------------------------------
MUDr. Milada Vansová, pediatrička, oznamuje obyvateľom obce, že od 13. júla 2020 do 24. júla 2020 neordinuje. Zastupuje: MUDr. Szerdová v Číčove. Ordinačná doba: pondelok a piatok od 13:00 hod. do 15:30 hod., utorok a štvrtok od 08:00 hod. do 12:00 hod, streda v Čiližskej Radvani.
Žiadajú rodičov, aby si návštevu u lekára vopred dohodli na telefónnom čísle: 0917 785 704.

Értesítés - Oznam

Dátum: 7. 7. 2020

A nyugat-szlovákiai energetikai vállalat értesíti a lakosságot, hogy karbantartási munkálatok miatt július 9 - én, csütörtökön, 09:00 – 12:00 - ig nem lesz áramszolgáltatás a következő utcákban:
- Tavasz utca, Virág utca, Fürdő utca, Béke utca, Malom sor, Rózsa utca, Iskola utca és Vasút utca.

--------------------

Západoslovenská distribučná oznamuje občanom, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 9. júla, vo štvrtok v čase od 09:00 – do 12:00 hodiny bez dodávky elektriny nasledovné ulice:
- Jarná, Kvetná, Kúpeľná, Mierová, Mlynský rad, Ružová, Školská a ulica Železničná.

Értesítés - Oznam

Dátum: 6. 7. 2020

A Crystal mazsorett csoport értesíti a lakosságot, hogy 2020. július 12-én vasárnap, 09:00 órától 17:00 óráig autómosást szerveznek a helyi piactéren, melynek bevételét fellépőruhákra ill. a versenyekre való utazásra fordítják. A támogatást előre is köszönik.
-----------------------------------------------------------
Skupina mažoretiek Crystal oznamuje obyvateľom obce, že dňa 12. júla 2020 v nedeľu, od 09:00 hod. do 17:00 hodiny, na miestnom trhovisku organizujú umývanie áut. Výťažok sa použije na zakúpenie oblečenia a cestovné náklady. Za pomoc vopred ďakujú.

Értesítés - Oznam

Dátum: 6. 7. 2020

Dorozlai Erzsébet értesíti a lakosságot, hogy 2020. július 18-án szombaton kirándulást szervez a Balaton partján lévő Zamárdiba. A kirándulás ára: 13 € / fő. Jelentkezni a Böbe Shopban lehet Dorozlai Anitánál.
---------------------------------------------------
Alžbeta Dorozlaiová oznamuje obyvateľom obce, že dňa 18. júla 2020 v sobotu organizuje výlet do Maďarska na Balaton. Cena: 13 € / osoba. Prihlásiť sa môžete v obchode Böbe Shop u Anity Dorozlaiovej.

Értesítés - Oznam

Dátum: 1. 7. 2020

A Komáromi Járási Tűzoltó Parancsnokság a mezőgazdasági termények védelme érdekében a következő eligazítást adta ki a 2020-as évre:
- tilos a dohányzás és a nyílt tűz használata fokozottan tűzveszélyes területeken,
- tilos a növények és hulladék égetése,
- tilos a tűzgyújtás a természetben és olyan területeken, ahol fennáll a tűz terjedésének veszélye,
- fokozottan figyelni kell a nyílt láng, illetve a tűzveszélyes anyagok használatára a termés betakarítása és tárolása, valamint szárazság idején,
- be kell tartani az előírt távolságot a széna, szalma és más száraz anyag felhalmozásakor.

------------------------

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Komárne vyhlasuje usmernenie zamerané na ochranu úrody pred požiarmi v roku 2020:
- je zakázané fajčiť a používať otvorený oheň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
- je zakázané spaľovanie lístia, konárov, zvyškov rastlín a ostatného odpadu zo záhrad a domácnosti,
- je zakázané vypaľovať porasty, zakladať oheň v prírode a v priestoroch, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu,
- treba dbať na zvýšenú opatrnosť pri zaobchádzaní s ohňom a požiarne nebezpečnými látkami v čase zberu a skladovania úrody a v čase sucha,
- treba dodržiavať predpísané vzdialenosti pri stohovaní sena, slamy a iných suchých rastlín.

Értesítés - Oznam

Dátum: 1. 7. 2020

A Szlovák Posta helyi kirendeltségének vezetőnője értesíti a lakosságot, hogy 2020. július 2-tól a posta kézbesítői a gázórák leolvasását végzik. Kérik, hogy mindenki tegye lehetővé a gázórákhoz való hozzáférést.

-----------------------

Vedúca pošty oznamuje občanom, že od 2. júla 2020 doručovateľky vykonávajú odčítanie stavu plynomerov. Prosíme občanov, aby umožnili prístup k plynomerom.

Faluszépítés - Skrášľovanie obce

Dátum: 30. 6. 2020

Tisztelt Nemesócsaiak!
Nemesócsa község önkormányzata meghívja Önöket a 2020.7.4-én, szombaton megrendezésre kerülő faluszépítési akcióra. Szeretettel várja a községünkben tevékenykedő szervezetek tagságát, a községi intézmények dolgozóit, valamint minden, a közösségi munkával szemben elhivatott lakost. Gyülekező július 4-én, szombaton reggel 8:00 órakor lesz a Helyi Művelődési Központ előtt. Kérjük, gereblyét, lapátot hozzanak magukkal!
Cél: hogy minél rendezettebb legyen környezetünk, mind a magunk, mind a hozzánk látogatók örömére.
Frissítőről és ebédről a szervezők gondoskodnak. Előre is köszönjük a részvételt.
Tisztelettel: Nemesócsa önkormányzata
-----------------------------------------------------------
Vážení obyvatelia!
Samospráva obce Vás pozýva na akciu „Skrášľovanie obce”, ktoré sa uskutoční 4. júla 2020 v sobotu. Na akciu očakávame všetky spolky, združenia, obecné inštitúcie a obyvateľov, ktorých oslovujú spoločné ciele. Zraz bude ráno o 8:00 hodiny pred Miestnym kultúrnym strediskom. Prosíme zúčastnených, aby si so sebou priniesli hrable alebo lopatu.
Hlavným cieľom akcie je, aby naša obec pôsobila príjemným dojmom, tak na nás obyvateľov, ako aj na hostí.
Občerstvenie a obed zabezpečí organizátor.
Vopred ďakujeme za účasť.
S pozdravom: samospráva obce

Értesítés - Oznam

Dátum: 30. 6. 2020

Az új műszaki vizsgaállomás, mely Komáromban az Újvári úton található, értesíti a lakosságot, hogy szabad időpontot műszaki vizsgára a 0905 917 238 telefonszámon, illetve ON-LINE a www.stkok.sk honlapon lehet foglalni.
Nyitvatartás: munkanapon 8:00-tól 16:00 óráig
szombaton 8:00-tól 12:00 óráig.
Minden ügyfelüket egy csésze finom kávéval fogadnak.
Sok szeretettel várják Önöket.
----------------------------------------------------------
Nová STK v Komárne na Novozámockej ceste oznamuje občanom, že objednať sa na termín kontroly je možné telefonicky na t. č. 0905 917 238, alebo on –line na www.stkok.sk.
Otváracia doba: v pracovné dni od 8:00 do 16:00 hod.
v sobotu od 8:00 do 12:00 hod.
Každého zákazníka zároveň pozývajú na šálku kvalitnej kávy.
Na Vašu návštevu sa tešia.

Gyászjelentés - Smútočné oznámie 1

Gyászjelentés - Smútočný oznam

Dátum: 28. 6. 2020

Mély megrendüléssel tudatjuk községünk lakosságával, hogy 2020. június 27-én,
77 éves korában, örökre távozott az élők sorából Boros János polgártársunk.
Az elhunyt búcsúztatása 2020. június 30-án, kedden, 14:00 órakor lesz az öreg református temetőben.

--------------------------------------------------------

So zármutkom oznamujeme obyvateľom obce, že dňa 27. júna 2020, vo veku 77 rokov zomrel náš spoluobčan Ján Boros.
Posledná rozlúčka so zosnulým bude dňa 30. júna 2020, v utorok, o 14:00 hodine v starom cintoríne.

Értesítés - Oznam

Dátum: 26. 6. 2020

MUDr. Kurucz Ján gynekológ értesíti a lakosságot, hogy 2020. június 30-tól 2020. július 7-ig nem rendel. Sürgős esetben helyettesíti őt MUDr. Jádyová Tamara Gútán. A rendelés 2020. július 9-én kezdődik.
-----------------------
MUDr. Ján Kurucz gynekológ oznamuje obyvateľom obce, že v dňoch od 30. júna 2020 do 07. júla 2020 nebude ordinovať. V súrnych prípadoch ho zastupuje MUDr. Tamara Jádyová v Kolárove. Ordinácia sa začína 09. júla 2020.

Értesítés - Oznam

Dátum: 26. 6. 2020

A nemesócsai futballklub vezetősége szeretettel meghív minden sportkedvelőt a 2020. június 27-én, szombaton, 17:00 órakor megrendezésre kerülő barátságos mérkőzésre, melyet a nagycsapat játszik Andód csapatával a helyi sportpályán.

----------------------------------------------------------

Vedenie miestneho futbalového klubu srdečne pozýva každého priateľa športu na priateľský futbalový zápas, ktorý zohrá mužstvo Zemianska Olča a mužstvo Andovce, dňa 27. júna 2020, v sobotu o 17:00 hodine na miestnom športovom ihrisku.

Gyászjelentés - Smútočný oznam 1

Gyászjelentés - Smútočný oznam

Dátum: 24. 6. 2020

Mély megrendüléssel tudatjuk községünk lakosságával, hogy 2020. június 23-án,
74 éves korában, örökre távozott az élők sorából Beke Zsigmond polgártársunk.
Az elhunyt búcsúztatása 2020. június 26-án, pénteken, 14:00 órakor lesz az új temetőben.

--------------------------------------------------------

So zármutkom oznamujeme obyvateľom obce, že dňa 23. júna 2020, vo veku 74 rokov zomrel náš spoluobčan Žigmund Beke.
Posledná rozlúčka so zosnulým bude dňa 26. júna 2020, v piatok, o 14:00 hodine v novom cintoríne.

Értesítés - Oznam

Dátum: 18. 6. 2020

A nemesócsai futballklub vezetősége szeretettel meghív minden sportkedvelőt a 2020. június 20-án, szombaton, 15:00 órakor megrendezésre kerülő barátságos mérkőzésre, melyet a nagycsapat játszik Őrsújfalu csapatával a helyi sportpályán.


Vedenie miestneho futbalového klubu srdečne pozýva každého priateľa športu na priateľský futbalový zápas, ktorý zohrá mužstvo Zemianska Olča a mužstvo Nová Stráž, dňa 20. júna 2020, v sobotu o 15:00 hodine na miestnom športovom ihrisku.

Értesítés - Oznam

Dátum: 18. 6. 2020

MUDr. Kurucz Ján gynekológ értesíti a lakosságot, hogy 2020. június 19-én nem rendel. Sürgős esetben helyettesíti őt MUDr. Jádyová Tamara Gútán.
-----------------------
MUDr. Ján Kurucz gynekológ oznamuje obyvateľom obce, že dňa 19. júna 2020 nebude ordinovať. V súrnych prípadoch ho zastupuje MUDr. Tamara Jádyová v Kolárove.

Értesítés - Oznam

Dátum: 16. 6. 2020

Szabó Mária értesíti a lakosságot, hogy gyógyszer hétfőn – szerdán – pénteken 10:00 órától 12:00 óráig rendelhető a következő módon:
- Személyesen – az orvosi rendelő várótermében (Hősök tere 325 házszám alatt – a volt orvoslakás épülete)
- Telefonon – 0905 674 335.
Az ellátás nem csak a receptre kiírt gyógyszerekre vonatkozik.
-----------------------------------------------------------
Mária Szabóová oznamuje obyvateľom obce, že objednávanie liekov je možné v dňoch pondelok – streda – piatok, v čase od 10:00 hodiny do 12:00 hodiny nasledovne:
- Osobne – v čakárni u obvodného lekára (Nám. hrdinov 325 – budova bývalého bytu lekára)
- Telefonicky – 0905 674 335.
Poskytnutie služieb sa týka aj na voľnopredajných liekov.

Értesítés - Oznam

Dátum: 16. 6. 2020

Értesítjük a lakosságot, hogy a piactéren Tóth József árusít: konyharuhákat, zsebkendőket, női és férfi többféle zoknit, női papucsokat, légfrissítőket, Dove szappant, pamut pólókat, kötényeket, kötényruhákat, nyári női nadrágokat, bicikli üléstakarókat, alsóneműket.
------------------------------------------------------
Oznamujeme obyvateľom obce, že na trhovisku predáva József Tóth: kuchynské utierky, vreckovky, pánske a dámske ponožky viac druhov, dámske papuče, osviežovače vzduchu, mydlá Dove, tričká, zástery, dámske letné nohavice, poťahy na sedadlá bicyklov, spodné prádlo.

Gyászjelentés - Smútočný oznam 1

Gyászjelentés - Smútočný oznam

Dátum: 8. 6. 2020

Mély megrendüléssel tudatjuk községünk lakosságával, hogy 2020. június 8-án,
70 éves korában, örökre távozott az élők sorából Kovács József polgártársunk.
Az elhunyt búcsúztatása 2020. június 11-én, csütörtökön, 14:00 órakor lesz az új temetőben.

--------------------------------------------------------

So zármutkom oznamujeme obyvateľom obce, že dňa 8. júna 2020, vo veku 70 rokov zomrel náš spoluobčan Jozef Kovács.
Posledná rozlúčka so zosnulým bude dňa 11. júna 2020, vo štvrtok, o 14:00 hodine v novom cintoríne.

Gyászjelentés - Smútočný oznam 1

Gyászjelentés - Smútočný oznam

Dátum: 5. 6. 2020

Mély megrendüléssel tudatjuk községünk lakosságával, hogy 2020. június 3-án,
életének 89. évében, örökre távozott az élők sorából Kalmár János polgártársunk.
Az elhunyt búcsúztatása 2020. június 6-án, szombaton, 14:00 órakor lesz az öreg református temetőben.
--------------------------------------------------------
So zármutkom oznamujeme obyvateľom obce, že dňa 3. júna 2020, vo veku 89 rokov zomrel náš spoluobčan Ján Kalmár.
Posledná rozlúčka so zosnulým bude dňa 6. júna 2020, v sobotu, o 14:00 hodine v starom cintoríne.

Gyászjelentés - Smútočný oznam 1

Gyászjelentés - Smútočný oznam

Dátum: 3. 6. 2020

Mély megrendüléssel tudatjuk községünk lakosságával, hogy 2020. június 2-án,
54 éves korában, örökre távozott az élők sorából Szűcs Alfréd polgártársunk.
Az elhunyt búcsúztatása 2020. június 5-én, pénteken, 14:00 órakor lesz az új temetőben.
--------------------------------------------------------
So zármutkom oznamujeme obyvateľom obce, že dňa 2. júna 2020, vo veku 54 rokov zomrel náš spoluobčan Alfréd Szűcs.
Posledná rozlúčka so zosnulým bude dňa 5. júna 2020, v piatok, o 14:00 hodine v novom cintoríne.

Gyászjelentés - Smútočný oznam 1

Gyászjelentés - Smútočný oznam

Dátum: 2. 6. 2020

Mély megrendüléssel tudatjuk községünk lakosságával, hogy 2020. június 1-én,
58 éves korában, örökre távozott az élők sorából Kovács Tibor polgártársunk.
Az elhunyt búcsúztatása 2020. június 20-án, szombaton, 14:00 órakor lesz az öreg református temetőben.
--------------------------------------------------------
So zármutkom oznamujeme obyvateľom obce, že dňa 1. júna 2020, vo veku 58 rokov zomrel náš spoluobčan Tibor Kovács.
Posledná rozlúčka so zosnulým bude dňa 20. júna 2020, v sobotu, o 14:00 hodine v starom cintoríne.

Gyászjelentés - Smútočný oznam 1

Gyászjelentés - Smútočný oznam

Dátum: 1. 6. 2020

Mély megrendüléssel tudatjuk községünk lakosságával, hogy 2020. május 31-én,
95 éves korában, örökre távozott az élők sorából Czirók Magdaléna polgártársunk.
Az elhunyt búcsúztatása 2020. június 2-án, kedden, 15:00 órakor lesz az öreg református temetőben.
--------------------------------------------------------
So zármutkom oznamujeme obyvateľom obce, že dňa 31. mája 2020, vo veku 95 rokov zomrela naša spoluobčianka Magdaléna Cziróková rod. Véghová.
Posledná rozlúčka so zosnulou bude dňa 02. júna 2020, v utorok, o 15:00 hodine v starom cintoríne.

Zobrazené 331-360 z 388

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:232
TÝŽDEŇ:0
CELKOM:661318

mobilní aplikace V obraze mobilní aplikace V obraze