Menu
Zemianska Olča
Obec Zemianska Olča
Zemianska Olča
Obec Zemianska Olča

S čím Vám
môžeme pomôcť

rozšírené vyhľadávanie

ZEMIANSKA OLČA je väčšia obec s 2 300 obyvateľmi, ležiaca v juhovýchodnom cípe Žitnoostrovskej roviny neďaleko Dunaja, medzi Komárnom a Dunajskou Stredou. Leží v nadmorskej výške 113 m..
Zobraziť viac o obci →

Oznámenia - správy

Zobrazené 361-390 z 408

Értesítés - Oznam

Dátum: 7. 7. 2020

A nyugat-szlovákiai energetikai vállalat értesíti a lakosságot, hogy karbantartási munkálatok miatt július 9 - én, csütörtökön, 09:00 – 12:00 - ig nem lesz áramszolgáltatás a következő utcákban:
- Tavasz utca, Virág utca, Fürdő utca, Béke utca, Malom sor, Rózsa utca, Iskola utca és Vasút utca.

--------------------

Západoslovenská distribučná oznamuje občanom, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 9. júla, vo štvrtok v čase od 09:00 – do 12:00 hodiny bez dodávky elektriny nasledovné ulice:
- Jarná, Kvetná, Kúpeľná, Mierová, Mlynský rad, Ružová, Školská a ulica Železničná.

Értesítés - Oznam

Dátum: 6. 7. 2020

A Crystal mazsorett csoport értesíti a lakosságot, hogy 2020. július 12-én vasárnap, 09:00 órától 17:00 óráig autómosást szerveznek a helyi piactéren, melynek bevételét fellépőruhákra ill. a versenyekre való utazásra fordítják. A támogatást előre is köszönik.
-----------------------------------------------------------
Skupina mažoretiek Crystal oznamuje obyvateľom obce, že dňa 12. júla 2020 v nedeľu, od 09:00 hod. do 17:00 hodiny, na miestnom trhovisku organizujú umývanie áut. Výťažok sa použije na zakúpenie oblečenia a cestovné náklady. Za pomoc vopred ďakujú.

Értesítés - Oznam

Dátum: 6. 7. 2020

Dorozlai Erzsébet értesíti a lakosságot, hogy 2020. július 18-án szombaton kirándulást szervez a Balaton partján lévő Zamárdiba. A kirándulás ára: 13 € / fő. Jelentkezni a Böbe Shopban lehet Dorozlai Anitánál.
---------------------------------------------------
Alžbeta Dorozlaiová oznamuje obyvateľom obce, že dňa 18. júla 2020 v sobotu organizuje výlet do Maďarska na Balaton. Cena: 13 € / osoba. Prihlásiť sa môžete v obchode Böbe Shop u Anity Dorozlaiovej.

Értesítés - Oznam

Dátum: 1. 7. 2020

A Komáromi Járási Tűzoltó Parancsnokság a mezőgazdasági termények védelme érdekében a következő eligazítást adta ki a 2020-as évre:
- tilos a dohányzás és a nyílt tűz használata fokozottan tűzveszélyes területeken,
- tilos a növények és hulladék égetése,
- tilos a tűzgyújtás a természetben és olyan területeken, ahol fennáll a tűz terjedésének veszélye,
- fokozottan figyelni kell a nyílt láng, illetve a tűzveszélyes anyagok használatára a termés betakarítása és tárolása, valamint szárazság idején,
- be kell tartani az előírt távolságot a széna, szalma és más száraz anyag felhalmozásakor.

------------------------

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Komárne vyhlasuje usmernenie zamerané na ochranu úrody pred požiarmi v roku 2020:
- je zakázané fajčiť a používať otvorený oheň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
- je zakázané spaľovanie lístia, konárov, zvyškov rastlín a ostatného odpadu zo záhrad a domácnosti,
- je zakázané vypaľovať porasty, zakladať oheň v prírode a v priestoroch, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu,
- treba dbať na zvýšenú opatrnosť pri zaobchádzaní s ohňom a požiarne nebezpečnými látkami v čase zberu a skladovania úrody a v čase sucha,
- treba dodržiavať predpísané vzdialenosti pri stohovaní sena, slamy a iných suchých rastlín.

Értesítés - Oznam

Dátum: 1. 7. 2020

A Szlovák Posta helyi kirendeltségének vezetőnője értesíti a lakosságot, hogy 2020. július 2-tól a posta kézbesítői a gázórák leolvasását végzik. Kérik, hogy mindenki tegye lehetővé a gázórákhoz való hozzáférést.

-----------------------

Vedúca pošty oznamuje občanom, že od 2. júla 2020 doručovateľky vykonávajú odčítanie stavu plynomerov. Prosíme občanov, aby umožnili prístup k plynomerom.

Faluszépítés - Skrášľovanie obce

Dátum: 30. 6. 2020

Tisztelt Nemesócsaiak!
Nemesócsa község önkormányzata meghívja Önöket a 2020.7.4-én, szombaton megrendezésre kerülő faluszépítési akcióra. Szeretettel várja a községünkben tevékenykedő szervezetek tagságát, a községi intézmények dolgozóit, valamint minden, a közösségi munkával szemben elhivatott lakost. Gyülekező július 4-én, szombaton reggel 8:00 órakor lesz a Helyi Művelődési Központ előtt. Kérjük, gereblyét, lapátot hozzanak magukkal!
Cél: hogy minél rendezettebb legyen környezetünk, mind a magunk, mind a hozzánk látogatók örömére.
Frissítőről és ebédről a szervezők gondoskodnak. Előre is köszönjük a részvételt.
Tisztelettel: Nemesócsa önkormányzata
-----------------------------------------------------------
Vážení obyvatelia!
Samospráva obce Vás pozýva na akciu „Skrášľovanie obce”, ktoré sa uskutoční 4. júla 2020 v sobotu. Na akciu očakávame všetky spolky, združenia, obecné inštitúcie a obyvateľov, ktorých oslovujú spoločné ciele. Zraz bude ráno o 8:00 hodiny pred Miestnym kultúrnym strediskom. Prosíme zúčastnených, aby si so sebou priniesli hrable alebo lopatu.
Hlavným cieľom akcie je, aby naša obec pôsobila príjemným dojmom, tak na nás obyvateľov, ako aj na hostí.
Občerstvenie a obed zabezpečí organizátor.
Vopred ďakujeme za účasť.
S pozdravom: samospráva obce

Értesítés - Oznam

Dátum: 30. 6. 2020

Az új műszaki vizsgaállomás, mely Komáromban az Újvári úton található, értesíti a lakosságot, hogy szabad időpontot műszaki vizsgára a 0905 917 238 telefonszámon, illetve ON-LINE a www.stkok.sk honlapon lehet foglalni.
Nyitvatartás: munkanapon 8:00-tól 16:00 óráig
szombaton 8:00-tól 12:00 óráig.
Minden ügyfelüket egy csésze finom kávéval fogadnak.
Sok szeretettel várják Önöket.
----------------------------------------------------------
Nová STK v Komárne na Novozámockej ceste oznamuje občanom, že objednať sa na termín kontroly je možné telefonicky na t. č. 0905 917 238, alebo on –line na www.stkok.sk.
Otváracia doba: v pracovné dni od 8:00 do 16:00 hod.
v sobotu od 8:00 do 12:00 hod.
Každého zákazníka zároveň pozývajú na šálku kvalitnej kávy.
Na Vašu návštevu sa tešia.

Gyászjelentés - Smútočné oznámie 1

Gyászjelentés - Smútočný oznam

Dátum: 28. 6. 2020

Mély megrendüléssel tudatjuk községünk lakosságával, hogy 2020. június 27-én,
77 éves korában, örökre távozott az élők sorából Boros János polgártársunk.
Az elhunyt búcsúztatása 2020. június 30-án, kedden, 14:00 órakor lesz az öreg református temetőben.

--------------------------------------------------------

So zármutkom oznamujeme obyvateľom obce, že dňa 27. júna 2020, vo veku 77 rokov zomrel náš spoluobčan Ján Boros.
Posledná rozlúčka so zosnulým bude dňa 30. júna 2020, v utorok, o 14:00 hodine v starom cintoríne.

Értesítés - Oznam

Dátum: 26. 6. 2020

MUDr. Kurucz Ján gynekológ értesíti a lakosságot, hogy 2020. június 30-tól 2020. július 7-ig nem rendel. Sürgős esetben helyettesíti őt MUDr. Jádyová Tamara Gútán. A rendelés 2020. július 9-én kezdődik.
-----------------------
MUDr. Ján Kurucz gynekológ oznamuje obyvateľom obce, že v dňoch od 30. júna 2020 do 07. júla 2020 nebude ordinovať. V súrnych prípadoch ho zastupuje MUDr. Tamara Jádyová v Kolárove. Ordinácia sa začína 09. júla 2020.

Értesítés - Oznam

Dátum: 26. 6. 2020

A nemesócsai futballklub vezetősége szeretettel meghív minden sportkedvelőt a 2020. június 27-én, szombaton, 17:00 órakor megrendezésre kerülő barátságos mérkőzésre, melyet a nagycsapat játszik Andód csapatával a helyi sportpályán.

----------------------------------------------------------

Vedenie miestneho futbalového klubu srdečne pozýva každého priateľa športu na priateľský futbalový zápas, ktorý zohrá mužstvo Zemianska Olča a mužstvo Andovce, dňa 27. júna 2020, v sobotu o 17:00 hodine na miestnom športovom ihrisku.

Gyászjelentés - Smútočný oznam 1

Gyászjelentés - Smútočný oznam

Dátum: 24. 6. 2020

Mély megrendüléssel tudatjuk községünk lakosságával, hogy 2020. június 23-án,
74 éves korában, örökre távozott az élők sorából Beke Zsigmond polgártársunk.
Az elhunyt búcsúztatása 2020. június 26-án, pénteken, 14:00 órakor lesz az új temetőben.

--------------------------------------------------------

So zármutkom oznamujeme obyvateľom obce, že dňa 23. júna 2020, vo veku 74 rokov zomrel náš spoluobčan Žigmund Beke.
Posledná rozlúčka so zosnulým bude dňa 26. júna 2020, v piatok, o 14:00 hodine v novom cintoríne.

Értesítés - Oznam

Dátum: 18. 6. 2020

A nemesócsai futballklub vezetősége szeretettel meghív minden sportkedvelőt a 2020. június 20-án, szombaton, 15:00 órakor megrendezésre kerülő barátságos mérkőzésre, melyet a nagycsapat játszik Őrsújfalu csapatával a helyi sportpályán.


Vedenie miestneho futbalového klubu srdečne pozýva každého priateľa športu na priateľský futbalový zápas, ktorý zohrá mužstvo Zemianska Olča a mužstvo Nová Stráž, dňa 20. júna 2020, v sobotu o 15:00 hodine na miestnom športovom ihrisku.

Értesítés - Oznam

Dátum: 18. 6. 2020

MUDr. Kurucz Ján gynekológ értesíti a lakosságot, hogy 2020. június 19-én nem rendel. Sürgős esetben helyettesíti őt MUDr. Jádyová Tamara Gútán.
-----------------------
MUDr. Ján Kurucz gynekológ oznamuje obyvateľom obce, že dňa 19. júna 2020 nebude ordinovať. V súrnych prípadoch ho zastupuje MUDr. Tamara Jádyová v Kolárove.

Értesítés - Oznam

Dátum: 16. 6. 2020

Szabó Mária értesíti a lakosságot, hogy gyógyszer hétfőn – szerdán – pénteken 10:00 órától 12:00 óráig rendelhető a következő módon:
- Személyesen – az orvosi rendelő várótermében (Hősök tere 325 házszám alatt – a volt orvoslakás épülete)
- Telefonon – 0905 674 335.
Az ellátás nem csak a receptre kiírt gyógyszerekre vonatkozik.
-----------------------------------------------------------
Mária Szabóová oznamuje obyvateľom obce, že objednávanie liekov je možné v dňoch pondelok – streda – piatok, v čase od 10:00 hodiny do 12:00 hodiny nasledovne:
- Osobne – v čakárni u obvodného lekára (Nám. hrdinov 325 – budova bývalého bytu lekára)
- Telefonicky – 0905 674 335.
Poskytnutie služieb sa týka aj na voľnopredajných liekov.

Értesítés - Oznam

Dátum: 16. 6. 2020

Értesítjük a lakosságot, hogy a piactéren Tóth József árusít: konyharuhákat, zsebkendőket, női és férfi többféle zoknit, női papucsokat, légfrissítőket, Dove szappant, pamut pólókat, kötényeket, kötényruhákat, nyári női nadrágokat, bicikli üléstakarókat, alsóneműket.
------------------------------------------------------
Oznamujeme obyvateľom obce, že na trhovisku predáva József Tóth: kuchynské utierky, vreckovky, pánske a dámske ponožky viac druhov, dámske papuče, osviežovače vzduchu, mydlá Dove, tričká, zástery, dámske letné nohavice, poťahy na sedadlá bicyklov, spodné prádlo.

Gyászjelentés - Smútočný oznam 1

Gyászjelentés - Smútočný oznam

Dátum: 8. 6. 2020

Mély megrendüléssel tudatjuk községünk lakosságával, hogy 2020. június 8-án,
70 éves korában, örökre távozott az élők sorából Kovács József polgártársunk.
Az elhunyt búcsúztatása 2020. június 11-én, csütörtökön, 14:00 órakor lesz az új temetőben.

--------------------------------------------------------

So zármutkom oznamujeme obyvateľom obce, že dňa 8. júna 2020, vo veku 70 rokov zomrel náš spoluobčan Jozef Kovács.
Posledná rozlúčka so zosnulým bude dňa 11. júna 2020, vo štvrtok, o 14:00 hodine v novom cintoríne.

Gyászjelentés - Smútočný oznam 1

Gyászjelentés - Smútočný oznam

Dátum: 5. 6. 2020

Mély megrendüléssel tudatjuk községünk lakosságával, hogy 2020. június 3-án,
életének 89. évében, örökre távozott az élők sorából Kalmár János polgártársunk.
Az elhunyt búcsúztatása 2020. június 6-án, szombaton, 14:00 órakor lesz az öreg református temetőben.
--------------------------------------------------------
So zármutkom oznamujeme obyvateľom obce, že dňa 3. júna 2020, vo veku 89 rokov zomrel náš spoluobčan Ján Kalmár.
Posledná rozlúčka so zosnulým bude dňa 6. júna 2020, v sobotu, o 14:00 hodine v starom cintoríne.

Gyászjelentés - Smútočný oznam 1

Gyászjelentés - Smútočný oznam

Dátum: 3. 6. 2020

Mély megrendüléssel tudatjuk községünk lakosságával, hogy 2020. június 2-án,
54 éves korában, örökre távozott az élők sorából Szűcs Alfréd polgártársunk.
Az elhunyt búcsúztatása 2020. június 5-én, pénteken, 14:00 órakor lesz az új temetőben.
--------------------------------------------------------
So zármutkom oznamujeme obyvateľom obce, že dňa 2. júna 2020, vo veku 54 rokov zomrel náš spoluobčan Alfréd Szűcs.
Posledná rozlúčka so zosnulým bude dňa 5. júna 2020, v piatok, o 14:00 hodine v novom cintoríne.

Gyászjelentés - Smútočný oznam 1

Gyászjelentés - Smútočný oznam

Dátum: 2. 6. 2020

Mély megrendüléssel tudatjuk községünk lakosságával, hogy 2020. június 1-én,
58 éves korában, örökre távozott az élők sorából Kovács Tibor polgártársunk.
Az elhunyt búcsúztatása 2020. június 20-án, szombaton, 14:00 órakor lesz az öreg református temetőben.
--------------------------------------------------------
So zármutkom oznamujeme obyvateľom obce, že dňa 1. júna 2020, vo veku 58 rokov zomrel náš spoluobčan Tibor Kovács.
Posledná rozlúčka so zosnulým bude dňa 20. júna 2020, v sobotu, o 14:00 hodine v starom cintoríne.

Gyászjelentés - Smútočný oznam 1

Gyászjelentés - Smútočný oznam

Dátum: 1. 6. 2020

Mély megrendüléssel tudatjuk községünk lakosságával, hogy 2020. május 31-én,
95 éves korában, örökre távozott az élők sorából Czirók Magdaléna polgártársunk.
Az elhunyt búcsúztatása 2020. június 2-án, kedden, 15:00 órakor lesz az öreg református temetőben.
--------------------------------------------------------
So zármutkom oznamujeme obyvateľom obce, že dňa 31. mája 2020, vo veku 95 rokov zomrela naša spoluobčianka Magdaléna Cziróková rod. Véghová.
Posledná rozlúčka so zosnulou bude dňa 02. júna 2020, v utorok, o 15:00 hodine v starom cintoríne.

Gyászjelentés - Smútočný oznam 1

Gyászjelentés - Smútočný oznam

Dátum: 25. 5. 2020

Mély megrendüléssel tudatjuk községünk lakosságával, hogy 2020. május 23-án,
életének 59. évében, örökre távozott az élők sorából Bertók János volt nemesócsai lakos.
Az elhunyt búcsúztatása 2020. május 28-án, csütörtökön, 13:00 órakor lesz a római katolikus temetőben.
--------------------------------------------------------
So zármutkom oznamujeme obyvateľom obce, že dňa 23. mája 2020, vo veku 59 rokov zomrel náš bývalý spoluobčan Ján Bertók.
Posledná rozlúčka so zosnulým bude dňa 28. mája 2020, vo štvrtok, o 13:00 hodine v rímskokatolíckom cintoríne.

Értesítés - Oznam

Dátum: 11. 5. 2020

A komáromi munkaügyi-, szociális- és családügyi hivatal ügyfélfogadási időpontjai
-----------------------------------------------------------
Úradné hodiny pre klientov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny

Értesítés - Oznam

Dátum: 11. 5. 2020

Értesítjük a lakosságot,, hogy a könyvtár május 12-től, hetente kedden és csütörtökön lesz nyitva, 13:00 órától 17:00 óráig. Szeretettel várjuk az olvasni vágyókat.

-----------------------------------------------------------

Oznamujeme obyvateľom obce, že knižnica bude od 12. mája, týždenne v utorok a vo štvrtok otvorená, v čase od 13:00 hodiny do 17:00 hodiny. Srdečne očakávame záujemcov.

Gyászjelentés - Smútočný oznam 1

Gyászjelentés - Smútočný oznam

Dátum: 9. 5. 2020

Mély megrendüléssel tudatjuk községünk lakosságával, hogy 2020. május 8-án,
41 éves korában, örökre távozott az élők sorából Lelkes Vince volt nemesócsai lakos.
Az elhunyt búcsúztatása 2020. május 12-én, kedden, 15:00 órakor lesz a dióspatonyi temetőben.
--------------------------------------------------------
So zármutkom oznamujeme obyvateľom obce, že dňa 8. mája 2020, vo veku 41 rokov zomrel náš bývalý spoluobčan Vincent Lelkes.
Posledná rozlúčka so zosnulým bude dňa 12. mája 2020, v utorok, o 15:00 hodine na cintoríne v Orechovej Potôni.

Gyászjelentés - Smútočný oznam 1

Gyászjelentés - Smútočný oznam

Dátum: 5. 5. 2020

Mély megrendüléssel tudatjuk községünk lakosságával, hogy 2020. május 3-án,
54 éves korában, örökre távozott az élők sorából Varga Ildikó szül. Földes volt nemesócsai lakos.
Az elhunyt búcsúztatása 2020. május 7-én, csütörtökön, 14:00 órakor lesz az új temetőben.
--------------------------------------------------------
So zármutkom oznamujeme obyvateľom obce, že dňa 3. mája 2020, vo veku 54 rokov zomrela naša bývalá spoluobčianka Ildikó Varga rod. Földesová.
Posledná rozlúčka so zosnulou bude dňa 7. mája 2020, vo štvrtok, o 14:00 hodine v novom cintoríne.

Értesítés - Oznam

Dátum: 29. 4. 2020

Értesítjük a lakosságot, hogy ma április 29-én, 12:00 órától 15:00 óráig, technikai okok miatt, nem lesz vízszolgáltatás községünkben.

Oznamujeme obyvateľom obce, že z technických príčin, dnes 29. apríla, v čase od 12:00 hod. do 15:00 hod. bude prerušená dodávka pitnej vody v obci.

Gyászjelentés - Smútočný oznam 1

Gyászjelentés - Smútočný oznam

Dátum: 27. 4. 2020

Mély megrendüléssel tudatjuk községünk lakosságával, hogy 2020. április 26-án,
88 éves korában, örökre távozott az élők sorából Bödök Lajos polgártársunk.
Az elhunyt búcsúztatása 2020. április 29-én, szerdán, 13:00 órakor lesz az öreg református temetőben.
--------------------------------------------------------
So zármutkom oznamujeme obyvateľom obce, že dňa 26. apríla 2020, vo veku 88 rokov zomrel náš spoluobčan Ľudovít Bödök.
Posledná rozlúčka so zosnulým bude dňa 29. apríla 2020, v stredu, o 13:00 hodine v starom cintoríne.

Értesítés - Oznam

Dátum: 27. 4. 2020

Értesítjük a lakosságot, hogy a komáromi BV-TV kertészeti részlege megnyitotta kapuit. Rotovátorok, kistraktorok, fűnyírók, fűkaszák bő választékával várnak minden kedves vásárlót, hétköznap 9:00-17:00ig, szombaton pedig 9:00-12:00ig. További információt a cég weboldalán találnak.
-----------------------------------------------------------
Oznamujeme obyvateľov obce, že záhradkárska časť firmy BV-TV v Komárne už je otvorená. Každého kupujúceho srdečne očakávajú s veľkým výberom kultivátorov, malotraktorov, kosačiek, cez týždeň od 9:00 do 17:00 hodiny a v sobotu od 9:00 do 12:00 hodiny. Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke firmy.

Értesítés - Oznam

Dátum: 27. 4. 2020

Értesítjük a falunk lakosságát, hogy többszöri használatra alkalmas, kimosható, textil szájmaszkokat igényelhetnek a nemesócsai községi hivatal épületében vagy a 035 / 7796 108 telefonszámon.
A maszkokat ingyenesen szolgáltatjuk kizárólag nemesócsai lakosok részére.
-----------------------------------------------------------
Oznamujeme občanom, že môžu požiadať o znovu použiteľné textilné ochranné rúška, na obecnom úrade alebo na tel. čísle 035 / 7796 108.
Rúška poskytujeme len pre občanov obce Zemianska Olča bezplatne.

Értesítés - Oznam

Dátum: 24. 4. 2020

Nagy Béla értesíti a lakosságot, hogy az Iskola utca 250 – es házszám alatt, április 25-től (szombat) palántákat fog árulni. Kapható lesz: karalábé, zeller, káposzta, kelkáposzta, brokkoli, bimbós kel, karfiol, paradicsom, dinnye, tök, uborka és többfajta paprika palánta. Minden kedves vásárlót szeretettel vár.
-----------------------------------------------------------
Vojtech Nagy oznamuje obyvateľom obce, že na adrese: Školská 250, od 25. apríla (sobota) bude predávať nasledovné priesady: kaleráb, zeler, kel, karfiol, paradajky, uhorky, brokolicu, kapustu, dyňu, tekvicu a papriku viac druhov. Každého kupujúceho srdečne očakáva.

Zobrazené 361-390 z 408

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17
1
18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:33
TÝŽDEŇ:0
CELKOM:687235

mobilní aplikace V obraze mobilní aplikace V obraze