Menu
Zemianska Olča
Obec Zemianska Olča
Zemianska Olča
Obec Zemianska Olča

S čím Vám
môžeme pomôcť

rozšírené vyhľadávanie

ZEMIANSKA OLČA je väčšia obec s 2 300 obyvateľmi, ležiaca v juhovýchodnom cípe Žitnoostrovskej roviny neďaleko Dunaja, medzi Komárnom a Dunajskou Stredou. Leží v nadmorskej výške 113 m..
Zobraziť viac o obci →

Voľba hlavného kontrolóra obce Zemianska Olča

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V ZEMIANSKEJ OLČI

 

v súlade s ust. § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe uznesenia č. 289/2016

zo dňa 14. decembra 2016 vyhlasuje

 

voľbu

 

na obsadenie funkcie

 

hlavného kontrolóra Obce Zemianska Olča

s nástupom od 01. februára 2017
 

Kvalifikačné predpoklady: minimálne úplné stredné vzdelanie
Rozsah výkonu funkcie: 30% pracovný úväzok
Požiadavky: bezúhonnosť, minimálne úplné stredoškolské vzdelanie

Náležitosti a prílohy písomnej prihlášky:

 1. osobné údaje kandidáta;
 2. vyplnený osobný dotazník;
 3. štruktúrovaný profesijný životopis,
 4. úradne overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní;
 5. výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace);
 6. písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov podľa § 9 ods. 1 zákona

č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov;

 


Kritériá výberu:

dĺžka odbornej praxe v oblasti kontroly vo verejnej správe.

Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční verejným hlasovaním na zasadnutí  obecného zastupiteľstva v Zemianskej Olči.
 

Prihlášku možno podať do 08. januára 2017 poštou na adresu Obecného úradu v Zemianskej Olči (Hlavná č., 946 14 Zemianska Olča) alebo osobne na sekretariát Obecného úradu v Zemianskej Olči do 12,00 hod. v uzatvorenej obálke s označením: „VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE ZEMIANSKA OLČA – NEOTVÁRAŤ”.

 

V prípade podania žiadosti poštou je rozhodujúci dátum uvedený na poštovej pečiatke

 

 

Zemianska Olča 14. decembra 2016.

 

 

 

 

 

                                                                                            Gusztáv Magyarics

                                                                                 starosta obce

 

NEMESÓCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

 

a községekről szóló  369/1990 sz. törvény 18 §-a valamint Nemesócsa Község Önkormányzata 2016. december 14-i 289/2016 sz. határozata értelmében

 

 

választást hirdet

 

Nemesócsa Község Főellenőri  tisztségének betöltésére

 30 % munkakötelezettségben,

2017. február 1-i belépéssel

 

 

Alapfeltéte: legalább teljes középfokú végzettség, büntetlen előélet

 

A jelentkezés tartalma és szükséges mellékletei:

 1. a jelentkező személyi adatai;
 2. kitöltött személyi kérdőív,
 3. szakmai életrajz,
 4. a legmagasabb iskolai végzettséget bizonyító hitelesített okirat,
 5. erkölcsi bizonyítvány (három hónapnál nem régebbi keltezésű),
 6. a jelentkező írásbeli beleegyezése a személyes adatainak nyilvántartásáról a személyi adatok védelméről szóló 122/2014 sz. törvény 9 § 1. bekezdésének értelmében.

 

 

A választás kritériuma:

Ellenőrzési gyakorlat hossza a közigazgatásban.

 

 

A jelentkezők részvételi kérelmüket elküldhetik postán a községi hivatal címére: Obecný úrad v Zemianskej Olči, Hlavná č. 26, 946 14 Zemianska Olča, vagy lezárt borítékban személyesen leadhatják a községi hivatal titkárságán legkésőbb 2017 január 8-án 12,00 óráig.

A borítékra kérjük ráírni:

„VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA  OBCE  ZEMIANSKA OLČA – NEOTVÁRAŤ”.

 

 

A választás időpntja 2017. január - a képviselőtesület ülésén.

 

 

A postai úton eljuttatott beadvány esetén a postai bélyegzőn szereplő dátum a döntő.

 

 

 

Nemesócsa, 2016. december 14.

 

 

 

 

                                                                                                                   Magyarics Gusztáv

                                                                                 polgármester

 

Zodpovedá: Správce Webu

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Vyskočová Zselyke Zoe

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 1
DNES: 72
TÝŽDEŇ: 72
CELKOM: 595182

mobilní aplikace V obraze mobilní aplikace V obraze