Menu
Zemianska Olča
Obec Zemianska Olča
Zemianska Olča
Obec Zemianska Olča

S čím Vám
môžeme pomôcť

rozšírené vyhľadávanie

ZEMIANSKA OLČA je väčšia obec s 2 300 obyvateľmi, ležiaca v juhovýchodnom cípe Žitnoostrovskej roviny neďaleko Dunaja, medzi Komárnom a Dunajskou Stredou. Leží v nadmorskej výške 113 m..
Zobraziť viac o obci →

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
7. 12. 2023

Nájomná zmluva

224/2023

Neuvedené

Obec Zemianska Olča

Katarína Szabóová

6. 12. 2023

Zmluva o nájme nebytových priestorov

223/2023

120,00 EUR

Obec Zemianska Olča

Andrea Mottajcseková

6. 12. 2023

Zmluva o nájme nebytových priestorov

222/2023

200,00 EUR

Obec Zemianska Olča

Neinvestičný fond Hornozemskej komunity Nadácie Zachovania hodnôt Karpatskej kotliny - Kárpát-medencei Értékmentő Alapítvány felvidéki Közössége Nonprofit Alap, n.f.

6. 12. 2023

Zmluva o nájme nebytových priestorov

221/2023

40,00 EUR

Obec Zemianska Olča

Neinvestičný fond Hornozemskej komunity Nadácie Zachovania hodnôt Karpatskej kotliny - Kárpát-medencei Értékmentő Alapítvány felvidéki Közössége Nonprofit Alap, n.f.

6. 12. 2023

Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená v súlade s ust. § 51 Obč. zákonníka

220/2023

160,00 EUR

Občianske združenie SIEŤ RÁKÓCZIHO-RÁKÓCZI HÁLÓZAT

Obec Zemianska Olča

29. 11. 2023

Zmluva o výpožičke

219/2023

Neuvedené

Obec Zemianska Olča

Futbalový klub FC Zemianska Olča

29. 11. 2023

Zmluva o nájme nebytových priestorov

218/2023

120,00 EUR

Obec Zemianska Olča

Ján Győri

27. 11. 2023

Zmluva o nájme nebytových priestorov

217/2023

40,00 EUR

Obec Zemianska Olča

Ladislav Vargha

24. 11. 2023

Dohoda číslo: 23/14/054/403

216/2023

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno

Obec Zemianska Olča

24. 11. 2023

DOHODA č. 23/14/010/45

215/2023

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno

Obec Zemianska Olča

23. 11. 2023

Zmluva o nájme nebytových priestorov

214/2023

Neuvedené

Obec Zemianska Olča

Seishin Karate Klub Zemianska Olča

20. 11. 2023

Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov č. Z-O/2024/TZKO/97

213/2023

Neuvedené

ELEKOS

Obec Zemianska Olča

20. 11. 2023

Zmluva o nájme nebytových priestorov

212/2023

36,00 EUR

Obec Zemianska Olča

Patrícia Kecskésová

20. 11. 2023

Zmluva o výpožičke

211/2023

Neuvedené

Obec Zemianska Olča

Združenie rodičov a priateľov materskej školy v Zemianskej Olči

20. 11. 2023

Darovacia zmluva č. 3/2023

210/2023

Neuvedené

Agrárna komora Slovenska

Obec Zemianska Olča

20. 11. 2023

Zmluva o nájme nebytových priestorov

209/2023

40,00 EUR

Obec Zemianska Olča

Ladislav Vargha

13. 11. 2023

DOHODA o úhrade prevádzkových nákladov

208/2023

Neuvedené

Obec Zemianska Olča

Základná škola Ferenca Móru s vyučovacím jazykom maďarským a Základná škola

2. 11. 2023

Zmluva o nájme nebytových priestorov

207/2023

75,00 EUR

Obec Zemianska Olča

Szeteiová Eva

2. 11. 2023

Zmluva o nájme nebytových priestorov

206/2023

84,00 EUR

Obec Zemianska Olča

Sárközy Karol

2. 11. 2023

Zmluva o nájme nebytových priestorov

205/2023

Neuvedené

Obec Zemianska Olča

Cynthia Pálfyová

2. 11. 2023

Zmluva o nájme nebytových priestorov

204/2023

Neuvedené

Obec Zemianska Olča

PRO AMERICANA, spol. s r.o.

2. 11. 2023

Zmluva o nájme nebytových priestorov

203/2023

Neuvedené

Obec Zemianska Olča

Kartai Adél Dance Club

2. 11. 2023

Zmluva o nájme nebytových priestorov

202/2023

Neuvedené

Obec Zemianska Olča

Boglarka Horváth

2. 11. 2023

Zmluva o nájme nebytových priestorov

201/2023

Neuvedené

Obec Zemianska Olča

Gabriela Cseh

27. 10. 2023

Zmluva o nájme nebytových priestorov

200/2023

Neuvedené

Obec Zemianska Olča

Máté Csorba

27. 10. 2023

Zmluva o nájme nebytových priestorov

199/2023

Neuvedené

Obec Zemianska Olča

Súkromná základná umelecká škola Sylvie Czafrangóovej - Czafrangó Sylvia Magán Müvészeti Alapiskola

23. 10. 2023

Zmluva o nájme nebytových priestorov

198/2023

36,00 EUR

Obec Zemianska Olča

Bernadeta Hrdlovicsová

23. 10. 2023

ZMLUVA O VÝPOŽIČKE č. KRHZ-NR-VO-183-019/2023

197/2023

Neuvedené

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Obec Zemianska Olča

23. 10. 2023

Nájomná zmluva

196/2023

Neuvedené

Obec Zemianska Olča

Barbara Baranyaiová

20. 10. 2023

Zmluva o nájme nebytových priestorov

195/2023

Neuvedené

Obec Zemianska Olča

KomTo s.r.o.

19. 10. 2023

Poistná zmluva Biznis Plus - Dodatok č. 1

194/2023

405,69 EUR

ČSOB Poisťovňa, a.s.

Obec Zemianska Olča

16. 10. 2023

Zmluva o nájme nebytových priestorov

193/2023

40,00 EUR

Obec Zemianska Olča

Mária Krajčiová

11. 10. 2023

KÚPNA ZMLUVA

192/2023

440,00 EUR

Obec Zemianska Olča

Krisztina Nagyová

11. 10. 2023

HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA

191/2023

Neuvedené

SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Obec Zemianska Olča

11. 10. 2023

Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov

190/2023

Neuvedené

Obec Zemianska Olča

Súkromná základná umelecká škola Sylvie Czafrangóovej - Czafrangó Sylvia Magán Müvészeti Alapiskola

11. 10. 2023

Zmluva o nájme nebytových priestorov

189/2023

50,00 EUR

Obec Zemianska Olča

Ladislav Vargha

11. 10. 2023

Zmluva o nájme nebytových priestorov

188/2023

150,00 EUR

Obec Zemianska Olča

Ladislav Vargha

11. 10. 2023

Zmluva o nájme nebytových priestorov

187/2023

80,00 EUR

Obec Zemianska Olča

Viola Szűcsová

11. 10. 2023

Zmluva o nájme nebytových priestorov

186/2025

80,00 EUR

Obec Zemianska Olča

Júlia Ledeczká

6. 10. 2023

Zmluva o združenej dodávke elektriny 7500016920 pre odberateľov kategórie Podnikatelia - Maloodber

185/2023

Neuvedené

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Obec Zemianska Olča

6. 10. 2023

Zmluva o združenej dodávke elektriny 7300024015 pre odberateľov kategórie Podnikatelia - Maloodber

184/2023

Neuvedené

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Obec Zemianska Olča

6. 10. 2023

Zmluva o nájme nebytových priestorov

183/2023

30,00 EUR

Obec Zemianska Olča

Jozef Viczena

5. 10. 2023

KÚPNA ZMLUVA

182/2023

3 890,00 EUR

Obec Zemianska Olča

Július Kürthy a Mária Kürthyová

5. 10. 2023

KÚPNA ZMLUVA

181/2023

3 210,00 EUR

Obec Zemianska Olča

Amarila Kürthyová

5. 10. 2023

Zmluva o nájme nebytových priestorov

180/2023

96,00 EUR

Obec Zemianska Olča

Erika Lakatosová

25. 9. 2023

Zmluva o nájme nebytových priestorov

179/2023

180,00 EUR

Obec Zemianska Olča

Eva Tóth

25. 9. 2023

Zmluva o nájme nebytových priestorov

178/2023

Neuvedené

Obec Zemianska Olča

Súkromná základná umelecká škola Sylvie Czafrangóovej - Czafrangó Sylvia Magán Müvészeti Alapiskola

20. 9. 2023

Zmluva o nájme nebytových priestorov

177/2023

60,00 EUR

Obec Zemianska Olča

Imrich Ledeczki

20. 9. 2023

ZMLUVA O DIELO č. 18092023-TN

176/2023

Neuvedené

Premier Consulting EU, s.r.o.

Obec Zemianska Olča

18. 9. 2023

Zmluva o poskytnutí služby

175/2023

360,00 EUR

Tomáš Bernáth

Obec Zemianska Olča

12. 9. 2023

Zmluva o nájme nebytových priestorov

174/2023

60,00 EUR

Štefan Lánik Gubo

Obec Zemianska Olča

11. 9. 2023

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE

173/2023

5 000,00 EUR

Nitriansky samosprávny kraj

Obec Zemianska Olča

7. 9. 2023

ZMLUVA o nájme nebytových priestorov

172/2023

180,00 EUR

Obec Zemianska Olča

Gábor Szűcs

7. 9. 2023

ZMLUVA O DIELO

171/2023

1 000,00 EUR

Ing. Ema Vasiová

Obec Zemianska Olča

21. 8. 2023

Zmluva o poskytovaní bezpečnostných služieb

170/2023

252,00 EUR

FPF SPECIALIST s.r.o.

Obec Zemianska Olča

21. 8. 2023

DAROVACIA ZMLUVA

169/2023

100,00 EUR

Žaneta Veszprémiová

Obec Zemianska Olča

18. 8. 2023

ZMLUVA o poskytnutí daru č. 2023 ZoD/137

168/2023

22,68 EUR

COOP Jednota Nové Zámky, s. d.

Obec Zemianska Olča

17. 8. 2023

ZMLUVA o nájme nebytových priestorov

167/2023

135,00 EUR

Obec Zemianska Olča

Renáta Vontszeműová

16. 8. 2023

DODATOK Č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021BKJ6-221-67 zo dňa 13.06.2022

166/2023

209 914,25 EUR

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Obec Zemianska Olča

14. 8. 2023

Z M L U V A č. 230828 08U02 o poskytnutí podpory formou úveru z Environmentálneho fondu

165/2023

13 878,52 EUR

Enviromentálny fond

Obec Zemianska Olča

7. 8. 2023

Povinné zmluvné poistenie

164/2023

106,27 EUR

ČSOB Poisťovňa, a.s.

Obec Zemianska Olča

3. 8. 2023

ZMLUVA o nájme nebytových priestorov

163/2023

30,00 EUR

Obec Zemianska Olča

Alexander Vígh

3. 8. 2023

ZMLUVA o nájme nebytových priestorov

162/2023

390,00 EUR

Obec Zemianska Olča

Fezamont spol., s r.o.

2. 8. 2023

Zmluva o nájme nebytových priestorov

161/2023

30,00 EUR

Obec Zemianska Olča

Peter Nagy

2. 8. 2023

ZMLUVA o nájme nebytových priestorov

160/2023

320,00 EUR

Obec Zemianska Olča

BSK KA s.r.o.

26. 7. 2023

Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov

159/2023

0,00 EUR

Poľnohospodárske družstvo Sokolce

Obec Zemianska Olča

26. 7. 2023

Dodatok č.1 k nájomnej zmluve

158/2023

403,73 EUR

Irena Szalayová - SZIRÉN

Obec Zemianska Olča

26. 7. 2023

Zmluva o dielo

157/2023

1 920,00 EUR

SOLARPARK KOMÁRNO, s.r.o.

Obec Zemianska Olča

21. 7. 2023

ZMLUVA o nájme nebytových priestorov

156/2023

10,00 EUR

Obec Zemianska Olča

Róbert Janov

21. 7. 2023

ZMLUVA o nájme nebytových priestorov

155/2023

60,00 EUR

Obec Zemianska Olča

Attila Miklós SHR

19. 7. 2023

DAROVACIA ZMLUVA

154/2023

10,00 EUR

Vincent Soós MATRA - METAL

Obec Zemianska Olča

19. 7. 2023

DAROVACIA ZMLUVA

153/2023

20,00 EUR

POMOC OD SRDCA-SZÍVBŐL JÖVŐ SEGÍTSÉG

Obec Zemianska Olča

19. 7. 2023

DAROVACIA ZMLUVA

152/2023

20,00 EUR

POLGÁR s.r.o.

Obec Zemianska Olča

19. 7. 2023

DAROVACIA ZMLUVA

151/2023

50,00 EUR

Péter Sós

Obec Zemianska Olča

19. 7. 2023

DAROVACIA ZMLUVA

150/2023

30,00 EUR

Péter Both - ALS-AUTO

Obec Zemianska Olča

19. 7. 2023

DAROVACIA ZMLUVA

149/2023

30,00 EUR

Ondrej Szabó - B - PNEU

Obec Zemianska Olča

19. 7. 2023

DAROVACIA ZMLUVA

148/2023

20,00 EUR

NÓRA Kaderníctvo Csorba Nóra

Obec Zemianska Olča

19. 7. 2023

DAROVACIA ZMLUVA

147/2023

40,00 EUR

KNAPP TRADE s.r.o.

Obec Zemianska Olča

19. 7. 2023

DAROVACIA ZMLUVA

146/2023

10,00 EUR

Friderika Bartalos

Obec Zemianska Olča

19. 7. 2023

DAROVACIA ZMLUVA

145/2023

10,00 EUR

Adrián Baranyai

Obec Zemianska Olča

19. 7. 2023

DAROVACIA ZMLUVA

144/2023

10,00 EUR

Tibor Almási

Obec Zemianska Olča

19. 7. 2023

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

143/2023

36 400,00 EUR

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Obec Zemianska Olča

18. 7. 2023

Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve

142/2023

Neuvedené

Obec Zemianska Olča

Eva Táborová

17. 7. 2023

ZMLUVA o nájme nebytových priestorov

141/2023

130,00 EUR

Obec Zemianska Olča

Ladislav Vargha

12. 7. 2023

ZMLUVA č. 730/2023/KULTaCR o poskytnutí dotácie na podporu kultúry

140/2023

700,00 EUR

Nitriansky samosprávny kraj

Obec Zemianska Olča

12. 7. 2023

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

139/2023

36 400,00 EUR

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Obec Zemianska Olča

10. 7. 2023

Zmluva č. 1003/2023/KULTaCR o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja cestovného ruchu

138/2023

1 200,00 EUR

Nitriansky samosprávny kraj

Obec Zemianska Olča

10. 7. 2023

Zmluva o nájme nebytových priestorov

137/2023

Neuvedené

Obec Zemianska Olča

Kartai Adél Dance Club

3. 7. 2023

Dohoda o prevzatí záväzku

136/2023

Neuvedené

Obec Zemianska Olča

Ing. Atila Kovács

30. 6. 2023

Zmluva o nájme

135/2023

16,50 EUR

Obec Zemianska Olča

Béla Szőke

28. 6. 2023

DODATOK č. 2 k ZMLUVE č. E4381 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie zo dňa 29.11.2022

134/2023

Neuvedené

Enviromentálny fond

Obec Zemianska Olča

20. 6. 2023

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

133/2023

190 642,37 EUR

Renostavmal s.r.o.

Obec Zemianska Olča

19. 6. 2023

ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ELEKTRINY

132/2023

Neuvedené

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Obec Zemianska Olča

19. 6. 2023

Dodatok č. 1 k dohode o úhrade prevádzkových nákladov

131/2023

Neuvedené

Obec Zemianska Olča

Základná škola Ferenca Móru s vyučovacím jazykom maďarským a Základná škola

19. 6. 2023

Zmluva o nájme nebytových priestorov

130/2023

1 160,00 EUR

Obec Zemianska Olča

BSK KA s.r.o.

14. 6. 2023

HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA

129/2023

Neuvedené

SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Obec Zemianska Olča

13. 6. 2023

Zmluva poskytnutí služby

128/2023

600,00 EUR

Tomáš Bernáth

Obec Zemianska Olča

13. 6. 2023

Zmluva o poskytovaní bezpečnostných služieb

127/2023

162,00 EUR

FPF SPECIALIST s.r.o.

Obec Zemianska Olča

12. 6. 2023

DAROVACIA ZMLUVA

126/2023

100,00 EUR

Žaneta Veszprémiová

Obec Zemianska Olča

12. 6. 2023

Zmluva o nájme

125/2023

22,00 EUR

Obec Zemianska Olča

Tibor Bódis

12. 6. 2023

Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb

122/2023

Neuvedené

Orange Slovensko, a.s.

Obec Zemianska Olča

12. 6. 2023

Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb

121/2023

Neuvedené

Orange Slovensko, a.s.

Obec Zemianska Olča

12. 6. 2023

Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb cez pevné pripojenie

120/2023

Neuvedené

Orange Slovensko, a.s.

Obec Zemianska Olča

12. 6. 2023

Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb cez pevné pripojenie

119/2023

Neuvedené

Orange Slovensko, a.s.

Obec Zemianska Olča

12. 6. 2023

Dohoda o prevzatí záväzku

118/2023

Neuvedené

Silvia Válek

Obec Zemianska Olča

6. 6. 2023

Zmluva o nájme nebytových priestorov

116/2023

40,00 EUR

Obec Zemianska Olča

Andrea Bekeová

5. 6. 2023

ZMLUVA O DIELO

115/2023

16 920,00 EUR

Ing. Alžbeta Szalay - KOMDOOR

Obec Zemianska Olča

5. 6. 2023

Úrazové poistenie

114/2023

10,00 EUR

Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Obec Zemianska Olča

5. 6. 2023

Úrazové poistenie

113/2023

20,00 EUR

Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Obec Zemianska Olča

2. 6. 2023

Zmluva o nájme nebytových priestorov

112/2023

Neuvedené

Obec Zemianska Olča

Bálint Horváth

30. 5. 2023

Zmluva o nájme nebytových priestorov

111/2023

105,00 EUR

Obec Zemianska Olča

Bernadeta Hrdlovicsová

30. 5. 2023

Kúpna zmluva

110/2023

3 750,00 EUR

Mountfield SK, s.r.o.

Obec Zemianska Olča

30. 5. 2023

Dohoda 23/14/054/232

109/2023

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno

Obec Zemianska Olča

30. 5. 2023

Zmluva o nájme nebytových priestorov

108/2023

90,00 EUR

Obec Zemianska Olča

Ladislav Vargha

26. 5. 2023

Zmluva o nájme

107/2023

16,50 EUR

Obec Zemianska Olča

Kálmán Füssy

26. 5. 2023

Zmluva o nájme

106/2023

16,50 EUR

Obec Zemianska Olča

Kálmán Füssy

17. 5. 2023

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO

105/2023

Neuvedené

INKUBÁTOK KOMÁRNO - Centrum pre podporu činností podnikateľov, n.o.

Obec Zemianska Olča

16. 5. 2023

DODATOK k Zmluve o nakladaní s komunálnym odpadom, s drobným stavebným odpadom a objemným odpadom, číslo: 14, k zmluve číslo: S101000093

104/2023

Neuvedené

FCC Slovensko, s.r.o.

Obec Zemianska Olča

16. 5. 2023

Zmluva o nájme nebytových priestorov

103/2023

20,00 EUR

Obec Zemianska Olča

Edita Vontszemű

12. 5. 2023

Zmluva o nájme nebytových priestorov

102/2023

Neuvedené

Obec Zemianska Olča

Súkromná základná umelecká škola Sylvie Czafrangóovej - Czafrangó Sylvia Magán Müvészeti Alapiskola

12. 5. 2023

Zmluva o nájme

101/2023

16,50 EUR

Obec Zemianska Olča

Kálmán Füssy

10. 5. 2023

Zmluva o nájme nebytových priestorov

100/2023

Neuvedené

Obec Zemianska Olča

Súkromná základná umelecká škola Sylvie Czafrangóovej - Czafrangó Sylvia Magán Müvészeti Alapiskola

10. 5. 2023

Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov

99/2023

Neuvedené

BIO energie s.r.o.

Obec Zemianska Olča

10. 5. 2023

Zmluva o nájme nebytových priestorov

98/2023

Neuvedené

Obec Zemianska Olča

Cynthia Pálfyová

10. 5. 2023

Zmluva o nájme nebytových priestorov

97/2023

Neuvedené

Obec Zemianska Olča

Zuzana Kucsorová

10. 5. 2023

Zmluva o nájme nebytových priestorov

96/2023

Neuvedené

Obec Zemianska Olča

Máté Csorba

10. 5. 2023

Zmluva o nájme nebytových priestorov

95/2023

Neuvedené

Obec Zemianska Olča

Kartai Adél Dance Club

10. 5. 2023

Zmluva o nájme nebytových priestorov

94/2023

Neuvedené

Obec Zemianska Olča

Csemadok Základná organizácia Zemianska Olča

3. 5. 2023

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 10/2022

93/2023

Neuvedené

DARTON s.r.o.

Obec Zemianska Olča

3. 5. 2023

ZMLUVA č. 323 0280

92/2023

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Zemianska Olča

3. 5. 2023

DAROVACIA ZMLUVA

91/2023

286,00 EUR

Obec Zemianska Olča

Kálmán Füssy

3. 5. 2023

DAROVACIA ZMLUVA

90/2023

60,00 EUR

Obec Zemianska Olča

Bálint Horváth

3. 5. 2023

Zmluva o nájme

89/2023

16,50 EUR

Obec Zemianska Olča

Máté Görözdi

28. 4. 2023

DOHODA č.: 23/14/054/180

88/2023

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno

Obec Zemianska Olča

26. 4. 2023

Zmluva o poskytovaní bezpečnostných služieb

87/2023

129,60 EUR

FPF SPECIALIST s.r.o.

Obec Zemianska Olča

24. 4. 2023

DAROVACIA ZMLUVA

86/2023

50,00 EUR

Obec Zemianska Olča

Žaneta Veszprémiová

24. 4. 2023

Zmluva o nájme nebytových priestorov

85/2023

60,00 EUR

Obec Zemianska Olča

Tibor Kürthy

24. 4. 2023

Zmluva o nájme

84/2023

16,50 EUR

Obec Zemianska Olča

Kálmán Füssy

21. 4. 2023

Zmluva o nájme nebytových priestorov

83/2023

84,00 EUR

Obec Zemianska Olča

Miroslav Klotton

21. 4. 2023

Zmluva o nájme nebytových priestorov

82/2023

480,00 EUR

Obec Zemianska Olča

BSK KA s.r.o.

21. 4. 2023

MANDÁTNA ZMLUVA

81/2023

Neuvedené

Mgr. Martin Lobotka

Obec Zemianska Olča

18. 4. 2023

Zmluva o nájme nebytových priestorov

72/2023

105,00 EUR

Obec Zemianska Olča

Noemi Ledeczká

17. 4. 2023

Zmluva o nájme nebytových priestorov

71/2023

12,00 EUR

Obec Zemianska Olča

Nóra Csorba

13. 4. 2023

Zmluva o nájme nebytových priestorov

70/2023

105,00 EUR

Obec Zemianska Olča

Žaneta Nagyová

13. 4. 2023

Poistná zmluva

69/2023

460,65 EUR

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

Obec Zemianska Olča

4. 4. 2023

Zmluva o posyktnutí dotácie

68/2023

120,00 EUR

Občianske združenie SIEŤ RÁKÓCZIHO-RÁKÓCZI HÁLÓZAT

Obec Zemianska Olča

4. 4. 2023

Zmluva o úvere č. 20/005/20

67/2023

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Zemianska Olča

3. 4. 2023

DODATOK Č. 4 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP/032-Z-302021T657-192/2019

66/2023

Neuvedené

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Obec Zemianska Olča

3. 4. 2023

Zmluva o združenej dodávke elektriny

65/2023

Neuvedené

ZSE Energia, a.s.

Obec Zemianska Olča

3. 4. 2023

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb

64/2023

Neuvedené

Orange Slovensko, a.s.

Obec Zemianska Olča

3. 4. 2023

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb

63/2023

Neuvedené

Orange Slovensko, a.s.

Obec Zemianska Olča

28. 3. 2023

Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie / finančného daru z účelového fondu z rozpočtu Obce Zemianska Olča

54/2023

200,00 EUR

Obec Zemianska Olča

Združenie maďarských rodičov na Slovensku - Základná škola Ferenca Móru s vyučovacím jazykom maďarským - Móra Ferenc Alapiskola Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége

24. 3. 2023

DODATOK Č.1 k ZMLUVE o nájme nebytových priestorov

48/2023

Neuvedené

Obec Zemianska Olča

Peter Nagy

24. 3. 2023

Darovacia zmluva

47/2023

130,00 EUR

Gabriel Mottajcsek

Obec Zemianska Olča

22. 3. 2023

Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie / finančného daru z účelového fondu z rozpočtu Obce Zemianska Olča

46/2023

200,00 EUR

Obec Zemianska Olča

Kartai Adél Dance Club

22. 3. 2023

Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie / finančného daru z účelového fondu z rozpočtu Obce Zemianska Olča

45/2023

200,00 EUR

Obec Zemianska Olča

Poľovnícke združenie Zemianska Olča

21. 3. 2023

Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie / finančného daru z účelového fondu z rozpočtu Obce Zemianska Olča

44/2023

200,00 EUR

Obec Zemianska Olča

SRRZ - RZ pri Základnej škole

21. 3. 2023

Zmluva o nájme nebytových priestorov

43/2023

45,00 EUR

Obec Zemianska Olča

Ingrida Lakóová

17. 3. 2023

DODATOK č. 1 k ZMLUVE O PARTNERSTVE Modernizácia zdravotníckej infraštruktúry, Zdravotné stredisko - Zemianska Olča

42/2023

Neuvedené

Obec Zemianska Olča

Mediprin s.r.o., MUDr. Katarína Orsovicsová, MUDr. Milada Vansová, P-GYN, s.r.o.

17. 3. 2023

Zmluva o nájme nebytových priestorov

41/2023

150,00 EUR

Obec Zemianska Olča

Annamária Földes

17. 3. 2023

Zmluva o nájme nebytových priestorov

40/2023

96,00 EUR

Obec Zemianska Olča

Beatrica Vargová

17. 3. 2023

Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie / finančného daru z účelového fondu z rozpočtu Obce Zemianska Olča

39/2023

200,00 EUR

Obec Zemianska Olča

Združenie rodičov a priateľov materskej školy v Zemianskej Olči

17. 3. 2023

Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie / finančného daru z účelového fondu z rozpočtu Obce Zemianska Olča

38/2023

400,00 EUR

Obec Zemianska Olča

Slovenský Červený kríž - Miestny spolok Zemianska Olča

17. 3. 2023

Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie / finančného daru z účelového fondu z rozpočtu Obce Zemianska Olča

37/2023

11 000,00 EUR

Obec Zemianska Olča

Futbalový klub FC Zemianska Olča

16. 3. 2023

MANDÁTNA ZMLUVA číslo 3/2023

36/2023

2 597,00 EUR

Ing. Jozef Mažár - MAPRO

Obec Zemianska Olča

16. 3. 2023

MANDÁTNA ZMLUVA číslo 2/2023

35/2023

2 527,00 EUR

Ing. Jozef Mažár - MAPRO

Obec Zemianska Olča

16. 3. 2023

Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie / finančného daru z účelového fondu z rozpočtu Obce Zemianska Olča

34/2023

1 580,00 EUR

Obec Zemianska Olča

Dobrovoľný hasičský zbor Zemianska Olča

16. 3. 2023

Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie / finančného daru z účelového fondu z rozpočtu Obce Zemianska Olča

33/2023

1 500,00 EUR

Obec Zemianska Olča

Dychová hudba OUCHA

16. 3. 2023

DODATOK č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena zo dňa 27. 12. 2022, V-609/2023 uzatvorený medzi zmluvnými stranami

32/2023

Neuvedené

Obec Zemianska Olča

Základná škola Ferenca Móru s vyučovacím jazykom maďarským a Základná škola

15. 3. 2023

Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie - finančného daru z účelového fondu z rozpočtu Obce Zemianska Olča

31/2023

500,00 EUR

Obec Zemianska Olča

Seishin Karate Klub Zemianska Olča

15. 3. 2023

Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie / finančného daru z účelového fondu z rozpočtu Obce Zemianska Olča

30/2023

1 000,00 EUR

Obec Zemianska Olča

Csemadok Základná organizácia Zemianska Olča

2. 3. 2023

Zmluva o nájme nebytových priestorov

23/2023

Neuvedené

Obec Zemianska Olča

Združenie maďarských rodičov na Slovensku - Základná škola Ferenca Móru s vyučovacím jazykom maďarským - Móra Ferenc Alapiskola Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége

1. 3. 2023

Zmluva o prevode výpočtovej techniky

22/2023

Neuvedené

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)

Obec Zemianska Olča

27. 2. 2023

ZMLUVA O DIELO

21/2023

Neuvedené

HYDROGEN SLOVAKIA s.r.o.

Obec Zemianska Olča

16. 2. 2023

Zmluva o združenej dodávke elektriny

20/2023

Neuvedené

ZSE Energia, a.s.

Obec Zemianska Olča

10. 2. 2023

Zmluva o nájme nebytových priestorov

19/2023

48,00 EUR

Obec Zemianska Olča

Noemi Ledeczká

3. 2. 2023

Zmluva o nájme nebytových priestorov

15/2023

120,00 EUR

Obec Zemianska Olča

Andrea Tóthová

3. 2. 2023

Zmluva o nájme nebytových priestorov

14/2023

108,00 EUR

Obec Zemianska Olča

Linda Vavrečán

3. 2. 2023

Zmluva o nájme nebytových priestorov

13/2023

60,00 EUR

Obec Zemianska Olča

Blanka Adameková

3. 2. 2023

Rámcová zmluva o poskytovaní služieb v oblasti informačných a komunikačných technológií č. R_10/2023

12/2023

Neuvedené

IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy

Obec Zemianska Olča

3. 2. 2023

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-331-01610

11/2023

1 700,00 EUR

Fond na podporu kultúry národnostných menšín

Obec Zemianska Olča

3. 2. 2023

Zmluva o nájme nebytových priestorov

10/2023

40,00 EUR

Obec Zemianska Olča

Tibor Kürthy

2. 2. 2023

Dodatok č. 2. k Zmluve o výpožičke

9/2023

Neuvedené

MEGART a.s.

Obec Zemianska Olča

30. 1. 2023

Darovacia zmluva

8/2023

213,00 EUR

Kálmán Füssy

Obec Zemianska Olča

27. 1. 2023

Zmluva o nájme nebytových priestorov

7/2023

40,00 EUR

Obec Zemianska Olča

BEAUTY HARITY

23. 1. 2023

Zmluva o nájme nebytových priestorov

6/2023

70,00 EUR

Obec Zemianska Olča

Tibor Baksics

23. 1. 2023

Darovacia zmluva

5/2023

Neuvedené

Slovenská republika - Štatistický úrad SR (IČO: 00 166 197)

Obec Zemianska Olča

11. 1. 2023

Zmluva

4/2023

1 680,00 EUR

SISA auditing spol. s r.o.

Obec Zemianska Olča

11. 1. 2023

Zmluva

3/2023

1 020,00 EUR

SISA auditing spol. s r.o.

Obec Zemianska Olča

11. 1. 2023

Zmluva o nájme nebytových priestorov

2/2023

30,00 EUR

Obec Zemianska Olča

Tímea Kasznárová

11. 1. 2023

Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať

1/2023

Neuvedené

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Obec Zemianska Olča

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:162
TÝŽDEŇ:1374
CELKOM:718838

mobilní aplikace V obraze mobilní aplikace V obraze