Obec Zemianska Olča
Hlavná 26
946 14

tel.: 035 / 77 96 108

fax.: 035/78 96 120
e-mail: ocuzolca@stonline.sk

 

Stránkové hodiny:

Pondelok             7.30 – 12.00      12.30 – 16.00

Utorok                 7.30 – 12.00       12.30 – 16.00

Streda                  7.30 – 12.00       12.30 – 17.00

Štvrtok                7.30 – 12.00       12.30 – 16.00

Piatok                  7.30 – 12.00

 

Čas vysielania v obecnom rozhlase

V pracovných dňoch       o        9.00,   11.00,   14.00  hod.

Zodpovedná osoba: Eva Szeteiová, 035/7896009

 

Starosta obce:

Gustáv Magyarics


tel. 0908 791 333

 

Sekretariát starostu obce / Podateľňa :

Flóra Szalaiová

tel: 035/77 96 108

 

Oddelenie VS:

Bc. Zuzana Borsányiová, vedúca odd.

tel. 035/78 96 120

 

Gyöngyi Csehová, vedenie účtovníctva

tel. 035/77 96 128

 

Eva Szeteiová, miestne dane  a poplatky

tel. 035/78 96 009

 

Bc. Gabriela Fábik, evidencia obyvateľstva, matrika

tel. 035/77 96 183

 

Ing. Silvester Vida stavebný úrad

tel. 035/77 96 183

 

Miestne kultúrne stredisko obce:

Eva Bajcsi, vedúca MKSO

tel. 035/77 96 156

 

Ildiko Kovácsová, knihovníčka

tel. 035/77 96 156

 

Školská kuchyňa:

Bc. Ingrida Lakóová, vedúca ŠK

tel. 035/77 96 501

 

Materská škola:

Mgr. Andrea Balogh, riaditeľka MŠ

tel. 035/77 96 125

 

Základná škola:

Mgr. Gabriela Földešová, riaditeľka ZŠ

tel. 035/77 96 591

 

Základná škola F. Móru s VJM

Mgr. Anna Majer, riaditeľka ZŠ F. Móru s VJM

tel. 035/77 96 129

 

 

 

 

Comments are closed.