Menu
Zemianska Olča
Obec Zemianska Olča
Zemianska Olča
Obec Zemianska Olča

S čím Vám
môžeme pomôcť

rozšírené vyhľadávanie

ZEMIANSKA OLČA je väčšia obec s 2 300 obyvateľmi, ležiaca v juhovýchodnom cípe Žitnoostrovskej roviny neďaleko Dunaja, medzi Komárnom a Dunajskou Stredou. Leží v nadmorskej výške 113 m..
Zobraziť viac o obci →

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany

Dohoda č. 16/14/4010/63

Dohoda č. 16/14/4010/63

0,00 EUR

Obec Zemianska Olča

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno

31. 12. 2016

Zmluva o nájme bytových priestorov

Zmluva o nájme bytových priestorov

729,48 EUR

Bekeová Viola

Obec Zemianska Olča

30. 12. 2016

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

6 800,00 EUR

RESTING, s.r.o.

Obec Zemianska Olča

Zmluva

Dohoda - Úrad práce

0,00 EUR

Obec Zemianska Olča

Úrad práce KN

Zmluva - SISA auditing, spol. s.r.o.

Zmluva - SISA auditing, spol.s.r.o.

0,00 EUR

Obec Zemianska Olča

SISA auditing spol. s r.o.

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Zmluva o nájme nebytových priestorov

0,00 EUR

Špeciálna základná škola s VJM

Obec Zemianska Olča

Darovacia zmluva Tvrdošovce

Darovacia zmluva Tvrdošovce

0,00 EUR

PD Tvrdošovce

Obec Zemianska Olča

21. 11. 2016

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

7 500,00 EUR

PROJEKTSERVIS, s.r.o.

Obec Zemianska Olča

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Zmluva o nájme nebytových priestorov

0,00 EUR

Alžbeta Dorozlaiová

Obec Zemianska Olča

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Zmluva o nájme nebytových priestorov

0,00 EUR

Anikó Bugárová

Obec Zemianska Olča

Zmluva o nájme bytových priestorov

Zmluva o nájme bytových priestorov

0,00 EUR

Erika Almásiová

Obec Zemianska Olča

Zmluva o nájme bytových priestorov

Zmluva o nájme bytových priestorov

0,00 EUR

Eva Seregiová a Alexander Seregi

Obec Zemianska Olča

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Zmluva o nájme nebytových priestorov

0,00 EUR

Obec Zemianska Olča

Zuzana Komjátiová-LULU

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Zmluva o nájme nebytových priestorov

0,00 EUR

Obec Zemianska Olča

Knapp Trade

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Zmluva o nájme nebytových priestorov

0,00 EUR

Obec Zemianska Olča

Ing. Kristián Soós

Zmluva o nájme bytových priestorov

Zmluva o nájme bytových priestorov

0,00 EUR

Obec Zemianska Olča

Barbara Baranyaiová a Alexander Cseh

Zmluva o poskytnutí služieb č. 161003/2016

Zmluv o poskytnutí služieb č. 161003/2016

0,00 EUR

Regio Solution s,r,o,

Obec Zemianska Olča

Zmluva o dielo č. OP-1604

Zmluva o dielo č. OP-1604

0,00 EUR

ProBo

Obec Zemianska Olča

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Zmluva o nájme nebytových priestorov

0,00 EUR

MEDIPRIN

Obec Zemianska Olča

Zmluva o nájme bytových priestorov

Zmluva o nájme bytových priestorov

0,00 EUR

Jozef Vermes

Obec Zemianska Olča

6. 10. 2016

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Zmluva o nájme nebytových priestorov

0,00 EUR

Csorba Nora

Obec Zemianska Olča

6. 10. 2016

Zmluva o nájme bytových priestorov

Zmluva o nájme bytových priestorov

0,00 EUR

Vasiova Brigita

Obec Zemianska Olča

Zmluva o nájme bytových priestorov

Zmluva o nájme bytových priestorov

0,00 EUR

Obec Zemianska Olča

Adameková Monika

6. 10. 2016

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Zmluva o nájme nebytových priestorov

0,00 EUR

Zuzana Vendéghová

Obec Zemianska Olča

6. 10. 2016

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Zmluva o nájme nebytových priestorov

0,00 EUR

MUDr. Katarína Orsovicsová

Obec Zemianska Olča

6. 10. 2016

Zmluva o nájme bytových priestorov

Zmluva o nájme bytových priestorov

0,00 EUR

Alžbeta Viczenová

Obec Zemianska Olča

6. 10. 2016

Zmluva o nájme bytových priestorov

Zmluva o nájme bytových priestorov

0,00 EUR

Vavrečán Ervin a Linda Vavrečán

Obec Zemianska Olča

6. 10. 2016

Zmluva o nájme bytových priestorov

Zmluva o nájme bytových priestorov

0,00 EUR

Igor Boros a Krisztína Borosová

Obec Zemianska Olča

6. 10. 2016

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Zmluva o nájme nebytových priestorov

0,00 EUR

Anikó Godeková

Obec Zemianska Olča

30. 9. 2016

Zmluva o nájme bytových priestorov

2016

756,72 EUR

Adameková Monika

Obec Zemianska Olča

28. 9. 2016

Zmluva o nájme bytových priestorov

Zmluva o nájme bytových priestorov

0,00 EUR

Klotton Miroslav a Monika Klottonová

Obec Zemianska Olča

28. 9. 2016

Zmluva o nájme bytových priestorov

Zmluva o nájme bytových priestorov

0,00 EUR

Hubíková

Obec Zemianska Olča

Zmluva o nájme bytových priestorov

Zmluva o nájme bytových priestorov

0,00 EUR

Ľudovít Veszprémi

Obec Zemianska Olča

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Zmluva o nájme nebytových priestorov

0,00 EUR

Peter Nagy

Obec Zemianska Olča

Dohoda o zverení referentského motorového vozidla do používania

Dohoda o zverení referentského motorového vozidla

0,00 EUR

Bc. Ingrid Lakóová a Emília Szabóová

Obec Zemianska Olča

26. 9. 2016

Mandátna zmluva Monika Csontosová

Mandátna zmluva Monika Csontosová

0,00 EUR

Monika Csontosová

Obec Zemianska Olča

26. 9. 2016

Preberací protokol a dohoda o využívaní boxu na použité prenosné batérie a akumulátory

Preberací protokol a dohoda o využívaní boxu na po

0,00 EUR

SLOVMAS

Obec Zemianska Olča

Dohoda č. 16/14/012/20 o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obce a mestá

Dohoda č. 16/14/012/20 o podmienkach vykonávania m

0,00 EUR

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno

Obec Zemianska Olča

2. 9. 2016

Dodatok č1 k zmluve o výpožičke č. STBOO22015000041389 zo dňa 10.08.2015

Dodatok č1 k zmluve o výpožičke č. STBOO2201500004

0,00 EUR

Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Obec Zemianska Olča

2. 9. 2016

Zmluva o výpožičke

Zmluva o výpožičke

0,00 EUR

DHZ Zemianska Olča

Obec Zemianska Olča

2. 9. 2016

Zmluva o výpožičke

Zmluva o výpožičke

0,00 EUR

DHZ Zemianska Olča

Obec Zemianska Olča

Zmluva o nájme bytových priestorov

Zmluva o nájme bytových priestorov

0,00 EUR

Obec Zemianska Olča

Barbara Baranyaiová

30. 9. 2016

Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania

0,00 EUR

Obec Zemianska Olča

Natur Pack

1. 8. 2016

Zmluva na dodanie predmetu zákazky "Energetický audit" po realizácií pre budov ZŠ

Zmluva na dodanie predmetu zákazky "Energetický au

0,00 EUR

energium s.r.o.

Obec Zemianska Olča

1. 8. 2016

Zmluva na dodanie predmetu zákazky "Energetický služby" Nastavenie prevádzkového režimu budovy po obnove pre budov ZŠ

Zmluva na dodanie predmetu zákazky "Energetický sl

0,00 EUR

energium s.r.o.

Obec Zemianska Olča

1. 8. 2016

Zmluva na dodanie predmetu zákazky "Energetické služby" Vypracovanie prevádzkového manualu budovy po obnove pre budov ZŠ

Zmluva na dodanie predmetu zákazky "Energetické sl

0,00 EUR

energium s.r.o.

Obec Zemianska Olča

1. 8. 2016

Zmluva na dodanie predmetu zákazky "Nájom špeciálnych prístojov*termokamera-po obnove pre budovy ZŠ

Zmluva na dodanie predmetu zákazky "Nájom špeciáln

0,00 EUR

energium s.r.o.

Obec Zemianska Olča

1. 8. 2016

Zmluva na dodanie predmetu zákazky "Energetické služby" Energetický certifikát po obnove pre budovy ZŠ

Zmluva na dodanie predmetu zákazky "Energetické sl

0,00 EUR

energium s.r.o.

Obec Zemianska Olča

1. 8. 2016

Zmluva na dodanie predmetu zákazky "Energetický audit" výcodiskový dokument

Zmluva na dodanie predmetu zákazky "Energetický au

0,00 EUR

energium s.r.o.

Obec Zemianska Olča

12. 7. 2016

Dohoda o zabezpečení povinnej práce

Dohoda o zabezpečení povinnej práce

0,00 EUR

Okresný súd Komárno

Obec Zemianska Olča

30. 6. 2016

Kúpna zmluva PD Tvrdošovce

Kúpna zmluva PD Tvrdošovce

0,00 EUR

PD Tvrdošovce

Obec Zemianska Olča

30. 6. 2016

Darovacia zmluva Tvrdošovce

Darovacia zmluva Tvrdošovce

0,00 EUR

PD Tvrdošovce

Obec Zemianska Olča

Zmluva o kontokorentnom úvere 20/013/11, Zmluva o terminovanom úvere 20/004/13

Dodatok č. 7, dodatok č. 1

0,00 EUR

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Zemianska Olča

10. 6. 2016

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 2016

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 2016

0,00 EUR

Obec Zemianska Olča

Všetky obecné združenia

8. 6. 2016

Zmluvy o dielo

30/2016

392 471,18 EUR

DARTON s.r.o.

Obec Zemianska Olča

6. 6. 2016

Zmluva o prevádzke internetovej prezentácie

Zmluva o prevádzke internetovej prezentácie

0,00 EUR

Galileo Corporation

Obec Zemianska Olča

6. 6. 2016

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

0,00 EUR

Galileo Corporation

Obec Zemianska Olča

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

0,00 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Zemianska Olča

Zmluva o dielo na zhotovenie projektu

Zmluva o dielo na zhotovenie projektu

0,00 EUR

Prvá Európska Konzultačná

Obec Zemianska Olča

29. 4. 2016

Zmluva o nájme nebytových priestorov

1/2016

3 600,00 EUR

Peter Jankó - SILK

Obec Zemianska Olča

18. 4. 2016

Koncesná zmluva

Koncesná zmluva

Neuvedené

Infralux s.r.o.

Obec Zemianska Olča

O poskytnutí dotácie z prostiedkov DPOSR

Zmluva č. 76513

700,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Zemianska Olča

Zmluva o poskytnutí služieb

Zmluva - Prvá Slovenská s.r.o.

2 000,00 EUR

Prvá Slovenská s.r.o.

Obec Zemianska Olča

Dodatok č. 04 k zmluve o dodávke plynu

Dodatok č. 04 SPP

0,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Obec Zemianska Olča

Zmluva o dielo

Zmluva OPKZP

500,00 EUR

PROJEKTSERVIS, s.r.o.

Obec Zemianska Olča

25. 2. 2016

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy

0,00 EUR

Natur Pack

Obec Zemianska Olča

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy

Zmluva EnviWork, s.r.o

0,00 EUR

EnviWork, s.r.o.

Obec Zemianska Olča

Zmluva o pposkytovaní auditorských služieb

Zmluva

500,00 EUR

SISA auditing spol. s r.o.

Obec Zemianska Olča

Zmluva o výpožičke hasičského vozidla

KRHZ-NR-293-030/2015

114 813,60 EUR

Slovenká republika - MV SR

Obec Zemianska Olča

Zmluva o pripojení

Zmluva o pripojení

0,00 EUR

Obec Zemianska Olča

Dátové centrum

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Zmluva o nájme nebytových priestorov

0,00 EUR

Obec Zemianska Olča

Ing. Kristián Soós

Zmluva o dielo

Zmluva DERAKAT, s.r.o

0,00 EUR

Derakat, s.r.o

Obec Zemianska Olča

31. 8. 2015

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Zmluva o nájme nebytových priestorov

0,00 EUR

Obec Zemianska Olča

Súkromná základná umelecká škola Sylvie Czafrangóovej - Czafrangó Sylvia Magán Müvészeti Alapiskola

Zmluva o nájme bytových priestorov

Zmluva o nájme bytových priestorov

0,00 EUR

Katarína Szabóová

Obec Zemianska Olča

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:23
TÝŽDEŇ:527
CELKOM:763265

mobilní aplikace V obraze mobilní aplikace V obraze