Menu
Zemianska Olča
Obec Zemianska Olča
Zemianska Olča
Obec Zemianska Olča

S čím Vám
môžeme pomôcť

rozšírené vyhľadávanie

ZEMIANSKA OLČA je väčšia obec s 2 300 obyvateľmi, ležiaca v juhovýchodnom cípe Žitnoostrovskej roviny neďaleko Dunaja, medzi Komárnom a Dunajskou Stredou. Leží v nadmorskej výške 113 m..
Zobraziť viac o obci →

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
23. 12. 2020

Zmluva o nájme nebytových priestorov 1.17

84/2020

Neuvedené

Obec Zemianska Olča

Frederika Beke

22. 12. 2020

DOHODA č. 4 o pristúpení k Zmluve o vytvorení Spoločného školského úradu v Komárne

83/2020

Neuvedené

Obec Zemianska Olča

Vybrané obce okresu Komárno (viď. prílohu)

22. 12. 2020

Zmluva o umiestnení opustených a túlavých psov do karantény a Zmluva o ich darovaní

82/2020

Neuvedené

Obec Zemianska Olča

Občianske združenie Dogazyl

18. 12. 2020

KÚPNA ZMLUVA

81/2020

39,48 EUR

Obec Zemianska Olča

Ladislav Szűcs a Viola Szűcsová

18. 12. 2020

KÚPNA ZMLUVA

80/2020

32,90 EUR

Obec Zemianska Olča

Žigmund Sárközy a Valéria Sárközyová

18. 12. 2020

KÚPNA ZMLUVA

79/2020

39,48 EUR

Obec Zemianska Olča

Aleander Balogh a Eva Baloghová

18. 12. 2020

DODATOK č. 1 k Nájomnej zmluve zo dňa 11. 11. 2019

78/2020

Neuvedené

Obec Zemianska Olča

Peter Szabó

18. 12. 2020

DODATOK č. 1 k Nájomnej zmluve zo dňa 11. 11. 2019

77/2020

Neuvedené

Obec Zemianska Olča

Monika Adameková

18. 12. 2020

DODATOK č. 1 k Nájomnej zmluve zo dňa 17. 04. 2018

76/2020

Neuvedené

Obec Zemianska Olča

Katarína Szabóová

14. 12. 2020

Kúpna zmluva na nehnuteľnosť

75/2020

5 998,64 EUR

Štefan Nagy a Alžbeta Nagyová

Obec Zemianska Olča

10. 12. 2020

Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená v súlade s ust. § 51 Občianskeho zákonníka

74/2020

140,00 EUR

Obec Zemianska Olča

Občianske združenie SIEŤ RÁKÓCZIHO-RÁKÓCZI HÁLÓZAT

9. 12. 2020

ZMLUVA O VYKONANÍ DOHĹADU NAD PRACOVNÝMI PODMIENKAMI

73/2020

1 863,00 EUR

PhDr. Tomáš Kiss, PhD. MPH - Public Healt Consulting

Obec Zemianska Olča

4. 12. 2020

Zmluva o výpožičke uzatvorená v zmysle ust. § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka

72/2020

Neuvedené

Obec Zemianska Olča

Slovenská republika - Štatistický úrad SR

2. 12. 2020

DODATOK č. 5 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU, Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2017-19/H266

71/2020

Neuvedené

Obec Zemianska Olča

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2. 12. 2020

ADOMÁNYLEVÉL - DAROVACÍ LIST

70/2020

Neuvedené

Obec Zemianska Olča

KUKKONIA občianske združenie

2. 12. 2020

Kúpno-predajná zmluva uzatvorená v zmysle ustanovenia § 588 Občianskeho zákonníka medzi zmluvnými stranami

69/2020

200,00 EUR

Obec Zemianska Olča

Adrián Baranyai

30. 11. 2020

Kúpna zmluva

68/2020

184,00 EUR

Tibor Iván a Alica Iván

Obec Zemianska Olča

30. 11. 2020

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve

67/2020

Neuvedené

Obec Zemianska Olča

Štefan Csorba

23. 11. 2020

Zmluva o zriadení a prevádzke emailových schránok

66/2020

20,16 EUR

Obec Zemianska Olča

Galileo Corporation s.r.o.

23. 11. 2020

Zmluva o prepojení dokumentov z www stránok na CUET

65/2020

288,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Zemianska Olča

23. 11. 2020

ZMLUVA O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

64/2020

Neuvedené

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Zemianska Olča

9. 11. 2020

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

63/2020

Neuvedené

INKUBÁTOK KOMÁRNO - Centrum pre podporu činností podnikateľov, n.o.

Obec Zemianska Olča

5. 11. 2020

Z M L U V A č. 28/2020 o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja cestovného ruchu

62/2020

1 150,00 EUR

Obec Zemianska Olča

Nitriansky samosprávny kraj

5. 11. 2020

DODATOK č. 4 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU, Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2017-19/H266

61/2020

Neuvedené

Obec Zemianska Olča

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

4. 11. 2020

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 06/ZO/2020 na stavebné práce

60/2020

Neuvedené

Obec Zemianska Olča

PROSPECT, spol. s r.o.

4. 11. 2020

DOHODA č. 20/14/012/11

59/2020

Neuvedené

Obec Zemianska Olča

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno

4. 11. 2020

D O H O D A č. 20/14/010/11

58/2020

Neuvedené

Obec Zemianska Olča

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno

27. 10. 2020

DOHODA o úhrade prevádzkových nákladov

57/2020

Neuvedené

Obec Zemianska Olča

Základná škola Ferenca Móru s vyučovacím jazykom maďarským a Základná škola

26. 10. 2020

ZMLUVA O DIELO

56/2020

450,00 EUR

Obec Zemianska Olča

EPIC Partner a.s.

26. 10. 2020

ZMLUVA O DIELO

55/2020

450,00 EUR

Obec Zemianska Olča

EPIC Partner a.s.

26. 10. 2020

ZMLUVA O DIELO

54/2020

450,00 EUR

Obec Zemianska Olča

EPIC Partner a.s.

23. 10. 2020

Zmluva o terminovanom úvere č. 20/015/20

53/2020

260 000,00 EUR

Obec Zemianska Olča

Prima banka Slovensko, a.s.

22. 10. 2020

Z M L U V A č. 118/2020 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry

52/2020

650,00 EUR

Obec Zemianska Olča

Nitriansky samosprávny kraj

20. 10. 2020

Nájomná zmluva

51/2020

Neuvedené

Zoltán Tábor

Obec Zemianska Olča

14. 10. 2020

DODATOK č. 8 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU, Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2015-6/197

50/2020

Neuvedené

Obec Zemianska Olča

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

13. 10. 2020

Z M L U V A č. 108/2020 o poskytnutí dotácie na podporu športu

49/2020

550,00 EUR

Obec Zemianska Olča

Nitriansky samosprávny kraj

13. 10. 2020

DAROVACIA ZMLUVA

48/2020

8,73 EUR

Obec Zemianska Olča

FIALA-VITALITA, s.r.o.

8. 10. 2020

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci

47/2020

44 160,00 EUR

Obec Zemianska Olča

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

21. 9. 2020

Dodatok č. 006 k Zmluve o dodávke plynu

46/2020

Neuvedené

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Obec Zemianska Olča

18. 9. 2020

Nájomná zmluva

45/2020

Neuvedené

Oto Molnár a Iveta Veszprémiová

Obec Zemianska Olča

4. 9. 2020

Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie / finančného daru z účelového fondu z rozpočtu Obce Zemianska Olča

44/2020

1 600,00 EUR

Dychová hudba OUCHA

Obec Zemianska Olča

3. 9. 2020

Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie / finančného daru z účelového fondu z rozpočtu Obce Zemianska Olča

43/2020

300,00 EUR

Slovenský Červený kríž - Miestny spolok Zemianska Olča

Obec Zemianska Olča

3. 9. 2020

Nájomná zmluva

42/2020

108,15 EUR

Mária Cziróková

Obec Zemianska Olča

26. 8. 2020

Zmluva o kontrolnej činnosti

41/2020

Neuvedené

Obec Zemianska Olča

EKOTEC, spol. s r.o.

21. 8. 2020

Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie / finančného daru z účelového fondu z rozpočtu Obce Zemianska Olča

40/2020

800,00 EUR

Csemadok Základná organizácia Zemianska Olča

Obec Zemianska Olča

20. 8. 2020

Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie / finančného daru z účelového fondu z rozpočtu Obce Zemianska Olča

39/2020

500,00 EUR

Seishin Karate Klub Zemianska Olča

Obec Zemianska Olča

20. 8. 2020

Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie / finančného daru z účelového fondu z rozpočtu Obce Zemianska Olča

38/2020

200,00 EUR

Kartai Adél Dance Klub

Obec Zemianska Olča

17. 8. 2020

ZMLUVA O DIELO č. 08/2020

37/2020

57 498,00 EUR

TAX HOLDING s.r.o.

Obec Zemianska Olča

17. 8. 2020

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb

36/2020

Neuvedené

Obec Zemianska Olča

Slovak Telekom, a.s.

17. 8. 2020

Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie / finančného daru z účelového fondu z rozpočtu Obce Zemianska Olča

35/2020

200,00 EUR

Poľovnícke združenie Zemianska Olča

Obec Zemianska Olča

17. 8. 2020

Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie / finančného daru z účelového fondu z rozpočtu Obce Zemianska Olča

34/2020

1 480,00 EUR

Dobrovoľný hasičský zbor Zemianska Olča

Obec Zemianska Olča

13. 8. 2020

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

33/2020

Neuvedené

Obec Zemianska Olča

Slovak Telekom, a.s.

3. 8. 2020

Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie / finančného daru z účelového fondu z rozpočtu Obce Zemianska Olča

32/2020

500,00 EUR

Športový klub - BODY FITNESS

Obec Zemianska Olča

30. 7. 2020

Zmluva o dielo - stavebné práce

31/2020

479 400,00 EUR

PROSPECT, spol. s r.o.

Obec Zemianska Olča

27. 7. 2020

Zmluva o poskytovaní finančnej dotácie / finančného daru z účelového fondu z rozpočtu Obce Zemianska Olča

30/2020

8 100,00 EUR

Futbalový klub FC Zemianska Olča

Obec Zemianska Olča

2. 7. 2020

DODATOK č. 3 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU, Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2017-19/H266

29/2020

Neuvedené

Obec Zemianska Olča

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

30. 6. 2020

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb

28/2020

Neuvedené

Slovak Telekom, a.s.

Obec Zemianska Olča

18. 6. 2020

Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom

27/2020

Neuvedené

Obec Zemianska Olča

Asseco Solutions, a.s.

17. 6. 2020

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, číslo zmluvy: 2020/036

26/2020

960,00 EUR

Obec Zemianska Olča

Ing. Ľudovít Fiala, certifikovaný audítor

2. 6. 2020

ZMLUVA O DIELO

25/2020

350,00 EUR

Attila Bodnár - ATIGRAF

Obec Zemianska Olča

29. 5. 2020

ZMLUVA O DIELO

24/2020

8 190,00 EUR

Ing. Ladislav Mura

Obec Zemianska Olča

19. 5. 2020

Kúpno-predajná zmluva

23/2020

4 900,00 EUR

Obec Zemianska Olča

Róbert Knapp

29. 4. 2020

ZMLUVA O DIELO

22/2020

20 088,00 EUR

INNOVATIVE PROJECT s.r.o.

Obec Zemianska Olča

16. 4. 2020

ZMLUVA O DIELO

21/2020

7 000,00 EUR

Albert Patkó

Obec Zemianska Olča

14. 4. 2020

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb

20/2020

Neuvedené

Obec Zemianska Olča

Slovak Telekom, a.s.

14. 4. 2020

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb

19/2020

Neuvedené

Obec Zemianska Olča

Slovak Telekom, a.s.

2. 4. 2020

DODATOK č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU, Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2017-19/H226

18/2020

Neuvedené

Obec Zemianska Olča

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

24. 3. 2020

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb

17/2020

Neuvedené

Obec Zemianska Olča

Slovak Telekom, a.s.

20. 3. 2020

Zmluva č. 320 0072

16/2020

3 000,00 EUR

Obec Zemianska Olča

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

18. 3. 2020

Zmluva o účte Municipálneho úveru - Univerzál

15/2020

Neuvedené

Obec Zemianska Olča

Prima banka Slovensko, a.s.

18. 3. 2020

Municipálny úver - Univerál

14/2020

60 000,00 EUR

Obec Zemianska Olča

Prima banka Slovensko, a.s.

2. 3. 2020

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP 032-Z-302021T657-192/2019

13/2020

Neuvedené

Obec Zemianska Olča

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

2. 3. 2020

Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo zmluvy: OPKZP-PO1-SC111-2017-23/213

12/2020

Neuvedené

Obec Zemianska Olča

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

27. 2. 2020

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu alebo programu Pomôž svojej obci

11/2020

Neuvedené

Obec Zemianska Olča

Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

24. 2. 2020

Zmluva o dielo na stavebné práce

10/2020

495 820,31 EUR

Obec Zemianska Olča

Novosedlík, spol. s r.o.

24. 2. 2020

Dohoda číslo: 20/14/054/2

9/2020

Neuvedené

Obec Zemianska Olča

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno

20. 2. 2020

ZMLUVA O DIELO

8/2020

44 168,63 EUR

Obec Zemianska Olča

STAVITEĽ s.r.o.

14. 2. 2020

Dodatok č. 7 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

7/2020

Neuvedené

Obec Zemianska Olča

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

4. 2. 2020

Zmluva o dielo

6/2020

800,00 EUR

Obec Zemianska Olča

EPIC Partner a.s.

31. 1. 2020

Dohoda o úhrade prevádzkových nákladov

5/2020

Neuvedené

Obec Zemianska Olča

ZŠ a ZŠsVJM

31. 1. 2020

Dohoda číslo: 20/14/054/2

4/2020

11 211,84 EUR

Obec Zemianska Olča

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno

13. 1. 2020

Zmluva

3/2020

600,00 EUR

Obec Zemianska Olča

SISA auditing spol. s r.o.

13. 1. 2020

Zmluva

2/2020

1 440,00 EUR

Obec Zemianska Olča

SISA auditing spol. s r.o.

8. 1. 2020

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo

1/2020

Neuvedené

HYDROGEN SLOVAKIA s.r.o.

Obec Zemianska Olča

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:3
DNES:24
TÝŽDEŇ:528
CELKOM:763266

mobilní aplikace V obraze mobilní aplikace V obraze